Yurttdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın sivil toplum kuruluşlarına yönelik organize ettiği “STK Kapasite Genişletme Eğitim Proğramı”na WEFA’yı temsilen Yetim Birimi Sorumlusu Tülay Yılmaz katıldı. Berlin’de gerçekleştirilen ve iki gün süren eğitim proğramına Almanya’daki sivil toplum kuruluşları katıldı.

Yurttdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan  Kurumsal İlişkiler ve İletişim Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi ve Yurtdışı Vatandaşlar Dairesi’nin başkan ve uzmanlarının yer aldığı eğitim proğramında; mevcut işleyişlerde değişiklikler yapmak, verimliliği arttırmak ve profesyonel yönetim anlayışı kazanmak gibi başlıklar üzerinde duruldu. Proğram sertifika töreniyle son buldu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen STK Kapasite Geliştirme Eğitim Programı‘na 40’tan fazla STK temsilcisi katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının çağın bilgisiyle donanması, etkin ve güçlü bir yapıda faaliyetler gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programı iki gün sürdü.

 

YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) hakkında kısa bilgi

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’na bağlı müsteşarlık düzeyinde bir kamu kurumu olarak kurulmuştur. Böylece dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra ortak tarih ve kültürel mirasa sahip olunan soydaş ve akraba toplulukları ile sürdürülmekte olan ilişkiler de kurumsal bir hüviyete kavuşmuştur. 5978 sayılı kanun ile kurumun çalışma alanıyla ilgili üzerine almış olduğu koordinasyon görevi;  yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik ilgili, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak çalışmaların koordinasyonunun bir plan dâhilinde yapılmasını sağlamak, bu alanlara yönelik belirlenmiş hedeflere hangi stratejilerle ulaşılacağını tespit etmek ve başarıya ulaşmasını sağlamak olarak tanımlanmaktadır.