Yetim2021-09-24T10:39:51+02:00

NEDEN YETİM?

Dünyada savaş, açlık, yoksulluk vb. sebeplerle çok sayıda korumasız ve yetim çocuk bulunmaktadır. Afrika’da binlerce çocuk iklim koşullarındaki olumsuzluklar, iç çatışmalar ve benzeri nedenlerle yetim ya da korumasız durumdadır. Pakistan, Açe, Bangladeş gibi doğal afetlerin büyük yıkımlara sebep olduğu bölgelerde de binlerce çocuk yetim ve korumasız kalmıştır.

Yetim

AFRİKA ÇOCUK ŞENLİKLERİ

Tanzanya’nın Zanzibar Adası’nda şubat ayında yetim çocuklarımızla bir araya gelerek “Afrika Çocuk Şenlikleri” programımızı gerçekleştirdik. Yöresel dansları ve kıyafetleriyle bizleri karşılayan çocuklarımızla birlikte şarkılar söyledik, oyunlar oynadık. Yetim çocuklarımıza ayakkabı ve kıyafet hediye ettik.

Gelin, baba sevgisine hasret gönüllere yüreğinizi bağışlayın.

YETİM ÇALIŞMA BÖLGELERİ

Savaş Bölgeleri ve Mülteci Kampları: Yetim çalışmaları sıcak savaş ortamında, mülteci kamplarında ve savaşın etkisinin devam ettiği bölgelerde yürütülmektedir. Savaşın güvensiz ortamında yetim çocukların öncelikle sağlık ve gıda ihtiyaçları giderilerek güvenilir ortamlara nakilleri sağlanır. Savaş alanlarına yakın bölgelerdeki mülteci kamplarında yaşayan yetimlere ailelerinden sağ kalan kimseler varsa onların yanında; yetimin ailesinden hayatta kalan kimse yoksa temin edilecek en uygun sığınma yerinde mümkün olan maddi manevi destek sağlanır.

Doğal Afet Bölgeleri: Yetim çalışmalarında öncelik kurtarma faaliyetlerindedir. Acil müdahaleler sonrası tespit edilen kimsesiz çocuklar, her türlü istismara karşı uygun geçici barınaklarda korumaya alınırlar. Çocukların sağ kalan yakınları bulununcaya kadar ihtiyaçları karşılanır; sağ kalan yakını yoksa ya da bulunamamışsa, bölgelerde birlikte çalışılan yerel kuruluşun talepleri ve bölgenin yapısı gözetilerek yetimler için kalıcı barınaklar hazırlanır.

Kronik Açlık ve Yoksulluk Bölgeleri: Yetim çalışmaları; yoksulluk ve yoksulluğun neden olduğu hastalıklar ile açlık ve kuraklıktan ebeveynlerini kaybeden çocukları kapsar.

YETİMHANE VE YETİM OKULLARI

WEFA İnsani Yardım Organizasyonu’nun Pakistan, Togo (2), Burkina Faso, Bangadeş (2) ve Somali’de olmak üzere toplam 7 adet yetimhanesi ayrıca Tanzanya ve Burkina Faso’da yetim okulları bulunmaktadır.

#Yetim

YETİM ÇALIŞMALARININ AMACI, HEDEFİ VE DENETİMLERİ

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu kuruluşundan günümüze, nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabii afet v.b. sebeplerle kimsesiz, korunmasız kalmış ve istismara açık çocuklara gerekli insani yardımı ulaştırıp, güvenceye almak için tüm gerekli girişimleri yapmayı kendisine görev edinmiştir.

Yetim çalışmalarının temel amacı, yaşamını tek başına idame ettirmeye gücü yetmeyen yetimlere, kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak, eğitimlerini sağlamak ve onları aile şefkati ile hayata hazırlamaktır.

WEFA İnsani Yardım Organizasyonu, bir yandan felakete uğramış insanlara acil yardım ulaştırırken diğer yandan insan tacirlerinden ve organ mafyasından önce yetimlere ulaşarak onları sağ kalan yakınlarına veya güvenilir, yetkin ellere teslim edinceye kadar emin ortamlarda gözetip her tür ihtiyaçlarını karşılamak misyonu ile hareket etmektedir.

WEFA savaş, afet ve yoksulluk bölgelerinde yetimlere destekte bulunmakta, onların BARINMA, GIDA, GİYSİ, EĞİTİM ve SAĞLIK gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamaktadır.

WEFA, kuruluşundan itibaren değişik sebeplerle ebeveynlerini kaybetmiş yetimlere barınabilecekleri güvenli bir ortam, en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak uygun eğitim imkânı sunarak onların yaşadıkları topluma faydalı, erdemli ve sorumluluk sahibi bireyler olmaları için kesintisiz sürekli destek vermektedir. WEFA, yetimlerin sevgi, ilgi ve şefkat ihtiyaçlarını da onlarla yakından ilgilenerek karşılama gayreti içindedir.

WEFA İnsani Yardım Organizasyonu, savaş ve doğal afetlerin yaşandığı yerlerde, yoksulluk bölgelerinde, yetim ve korumasız kalan çocukların, kendi topraklarında kültürlerinden kopmadan, öncelikle yakınları yanında yaşamalarını önemsemektedir. Kimsesi olmayan çocuklar için ise barınma imkânı ve ortamı sağlamaktadır. Bunun için, açılan yetimhanelerin aile ortamını aratmayacak şekilde düzenlenerek çocukların sevgi, huzur ve şefkat atmosferinde her türlü ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına dikkat edilmektedir.

WEFA, yetim çalışmalarının denetimini yerinde yaparken; bu denetimi yetim, koruyucu aile ve yetimhaneler üzerinde gerçekleştirmektedir. Örneğin, düzenli yetimhane denetimleri esnasında yetimhanenin çalışma sistematiği, fiziki koşulları, bina şartları; yetimlerin giysi, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanma düzeyi; yetimhanenin psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ve rehberlik şartları sunma durumu gözden geçirilerek tespitler yapılır.

BABA SEVGİSİNE HASRET GÖNÜLLERE YÜREĞİNİZİ BAĞIŞLAYIN

Maldan, candan, emekten; yani halden ve elden gelen neyse, ondan ayırmak ve uzatmak gerek yetime, yoksula…
Bir şeyler yapmak için mutlaka zenginlik gerekmez. Her insanın yapacağı bir iş, katacağı ayrı bir değer vardır. Yeter ki doğrulsun ve düşünsün, sorumluluğunu kuşansın.
Düşün ki, evindeki ciğerparen, can parçan sensiz kalmış… Ve birileri sensizliğin yükünü hafifletmek için uzak diyarlardan düşmüş yola. İşte iyilik adına yavruna değen şefkat eli nasıl mutlu ederse seni, yetim de o kadar mutlu olur elin ona uzandığında.
Bir yük gibi değil; bir şiir dinler gibi, elleri açılmış ninenin duası gibi, sofra başında çorbaya kaşık salar gibi…
O kadar doğal, sevgi ve huşu içinde iyilik yapmak… Belki de açmışsın doldurmaya gönlünü… Belki de niyet etmişsin yetim yüzünü gülücüklerle doldurmaya…
Dünyanın neresinde olursa olsun, yetim çocuklar bizim çocuklarımızdır!
Kimi savaşta yitirdi ailesini, kimi depremde, kimi diğer afetlerde, kimi de yoklukta.
Mağdur olmuş yetimleri kendi çocuğumuz gibi sahiplenmek için;
İçlerindeki acıyı tam olarak dindiremesek de, yüreklerine su serpmek için;
Kimsenin kolay kolay katlanamayacağı sıkıntılara küçük bedenleriyle göğüs germeye çalışan yetim çocuklar için… seyirci kalmayalım!
Onlar ailelerini kaybettiler…
Umutlarını ve hayallerini de kaybetmelerine seyirci kalmayalım; yetimlerimize sahip çıkalım!
Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün yetimler sevgiye muhtaçtır…
Gelin, baba sevgisine hasret gönüllere yüreğinizi bağışlayın!..

YETİM YARDIM SİSTEMLERİ

  • Sponsor Aile Sistemi: WEFA’nın yetim çalışması yaptığı bölgelerdeki yetimlerden herhangi birine destek olmak isteyen hayırsevere, kendi tarafından veya kuruluşumuzca belirlenen bir yetim tayin edilir. Bu yetim çocuk, sponsorun tercih ettiği süre boyunca desteklenir. Sponsora, yetim çocuğun ülkesi, yaşı ve ailesi ile ilgili bilgiler ve ayrıca fotoğrafı sunulmaktadır. Bir yetimin aylık sponsor bedeli 35 €‘dur.
  • Havuz Sistemi: Miktarı ne olursa olsun yetimler yararına yapılan her bağış, Yetim Fonu’na dahil edilerek, eğitim masrafları, sağlık hizmetleri, bayram hediyeleri, yetimhane tadilatları ve yetimlere yönelik sosyal etkinlikler gibi projelerde kullanılmaktadır.
  • Yetimler için zekât: WEFA’ya ulaştıracağınız zekâtınız, belirttiğiniz takdirde yetimler için kullanılacaktır.
  • Barınma: Çocuklara emniyet ve güven atmosferinde yaşamalarını sağlayacak barınma imkânları sağlanır.
  • Gıda: Çocukların asgari beslenme standartlarında gıdaya ulaşmaları sağlanır.
  • Giyecek: Çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak giyecek temin edilir.
  • Sağlık: Çocukların sağlık ihtiyaçları için tıbbi kontrol ve ilaç temin edilmesinin yanı sıra psikolojik destek sağlanır.
  • Eğitim: Eğitimleri desteklenerek çocukların topluma entegrasyonunu ve sosyalleşmelerini sağlayacak programlar gerçekleştirilir.

ONLİNE BAĞIŞ kısmından bağış yapabilmek için

TIKLAYINIZ
TIKLAYINIZ
Go to Top