Wie is een WEFA-vrijwilliger?

WEFA’s verwachting van zijn vrijwilliger en zijn missie; WEFA begrijpt haar missie en probeert deze over de hele maatschappij te verspreiden. WEFA-vrijwilligers moeten begrijpen dat ze niet moeten werken voor WEFA, maar moeten werken voor solidariteit voor de onderdrukte en getroffenen. WEFA-vrijwilligers zien de verantwoordelijkheid om er te zijn voor de behoeftigen en dragen deze verantwoordelijkheid tegelijkertijd met zich mee.

De WEFA-missie is het beschrijven van en oproepen tot vrijwilligerswerk. Met andere woorden, iedereen moet worden opgeroepen tot ‚goedheid en bereidvaardigheid‘. De WEFA-vrijwilliger is de persoon die zijn/ haar vermogen (intellectuele of fysieke arbeid, tijd, geld, allerlei soorten effecten en onroerend goed) investeert. Met andere woorden, het is een essentieel onderdeel van het werk van de Stichting. De waarde van elke vrijwilliger is kostbaar. Om deze reden besteedt elke WEFA-manager zijn personeel aandacht aan de vrijwilligers, observeert en bekommert zich om de waarde en het idee van de WEFA-vrijwilliger.

Een WEFA vrijwilliger is een vrijwilliger voor goedheid en meelevendheid.

WEFA-vrijwilligers treden op in de gemeenschap om hun gewetensvolle en sociale verantwoordelijkheid te vervullen.

De WEFA-vrijwilliger is medelevend, deugdzaam en roept iedereen op om medelevend en deugdzaam te zijn.

De WEFA-vrijwilliger zet zich in om slachtoffers, behoeftige mensen over de hele wereld te helpen.

De WEFA-vrijwilliger stuurt alle bijdragen om zich heen (zijn arbeid, bekwaamheid, vaardigheden, omgeving, de kracht van het woord) om te helpen aan solidariteit.

Vrijwilligers zijn het belangrijkste element voor WEFA om zijn bestaan ​​voort te zetten in het kader van een missie en visie. Vrijwilligers zijn de naamloze helden die de basis vormen voor het bestaan van een stichting.