WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, kurulduğu 2006 yılından bu yana dünya çapında 70’ten fazla ülke ve bölgeye insani yardım ulaştırırken her zaman daha fazla insana çare götürmeyi hedefleyerek bu minvalde kilit aktörlerle ortaklıklarını geliştirip geniş bir network ağı güçlendirmek üzere çalışmalarını sürdürmüştür. Bu ağa eklenenlerden bir yenisi de Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi (ICVA) üyeliği için başvuruda bulunarak resmi olarak üyelik elde etmesi olmuştur. ICVA, göç ve mülteci sorunları üzerinde çalışan, ilkeli ve etkili insani yardım faaliyetlerine adanmış, Cenevre merkezli küresel bir insani yardım kuruluşları ağıdır.

ICVA ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle WEFA, misyon ve vizyonuna uygun olarak 4 kıtada din, dil, ırk, renk, bölge ayrımı olmaksızın savaş, açlık, yokluk ve iklimsel problemlerin yol açtığı zorluklarla mücadele eden insanlar için sürdürülebilir çözümler üretici faaliyetler yürütmeyi amaçlamaktadır.