Kurumsal

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, din, dil, ırk, renk, bölge farkı gözetmeksizin dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, sahipsiz tüm insanlara insani yardım ulaştırmak için her türlü girişimi yapmak üzere kurulmuştur. 2006 yılında kurulan WEFA kurumsal olarak kısa sürede 70 ülke ve bölgeye insani yardımlarla birlikte insani duyguları götürerek yardımlaşma ve dayanışma duygularının gelişmesi için çalışmakta; bu amaçla bir çok sosyal ve kültürel yardım faaliyeti gerçekleştirmektedir. Politik faaliyeti olmayan, sadece insani yardım amaçlı kurulan WEFA, bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

Genel Merkezi halen Köln’de olan WEFA’nın, Berlin’de bir şubesi bulunmaktadır.

Savaşlar, doğal afetler, açlık, yoksulluk ve dinmeyen krizler… Ve bunlara bağlı olarak ortada kalan yetimler, dullar, eğitim ve sağlık sorunları. Tüm bunlar toplumların yaşamında istenmeyen ama hiç beklemediğimiz, bir anda karşımıza çıkabilecek gerçeklerdir. Bizler bu gerçeklere gözlerimizi kapasak da, kulaklarımızı tıkasak da, Dünyanın her yanında savaşlar, doğal afetler ya da açlık sebebiyle yüz binlerce insan mağduriyet içerisinde olmaya devam etmektedir.

WEFA kurumsal yapısıyla, acil yardımlar ve Ramazan, Kurban Kampanyalarının yanı sıra yetim sponsorluğu, yetimhane çalışmaları, su kuyuları ve katarakt ameliyatları gibi bir çok yardım sahasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugüne kadar 13 binden fazla katarakt göz ameliyatları gerçekleştirilip karanlık dünyalara ışık tutulmuş, Afrika ve Asya’da 3 bin 500‘den fazla su kuyuları açılarak çatlamış dudaklara bir damla su ile hayat olunmuş, 24 ülkede 5000’e yakın yetime sponsor olunarak onlara baba şefkati verilmeye çalışılmıştır.

Tanzanya ve Burkina Faso’daki Yetim Okullarının yanısıra WEFA’nın Bangladeş, Togo, Somali, Burkina Faso, Moğolistan ve Pakistan’da yetimhaneleri, Pakistan’da sel mağdurları için 26 evden oluşan WEFA Köyü, Filistin’de Sağlık Merkezi ve Togo’da bir Göz Hastanesi bulunmaktadır.

Dünyanın 70 ülkesine insani yardım çalışmalarını ulaştırırken içerisinde yaşadığımız ülkenin sorunlarına kulak tıkayamazdık; danışmanlık ve seminerlerden oluşan Aile Okulu, Salon Toplantıları, Yetim Buluşmaları, Hayır Çarşıları, Okul-Hastane-Yaşlılar Yurdu ziyaretleri ve Hayır Kahvaltıları gibi bir çok yerel faaliyeti de gerçekleştiren WEFA İnsani Yardım Organizasyonu tüm bu çalışmalarını gönüllüleri ile yürütmektedir.

WEFA, insan onuruna yakışır bir dünyada yaşamaya katkıda bulunmak için tüm varlığıyla çaba harcamak üzere var.
WEFA, kimsenin gidemediği mazlum ve mahrum coğrafyalara gitmek, ulaşılmaz denilen yerlere ulaşmak, adı-sanı unutulmuşlara bir selâmın, bir umudun adı olmak için var.
WEFA, savaş ve doğal afetler neticesinde muhacir veya muhtaç olmuş yaşlı, kadın ve çocukların hayata ümitle bakışını kaybetmemesi için, onların ekmeği, çadırı, ilacı olmak için var.
WEFA, eğitim imkânından yoksun olan çocukların okulu, sınıfı, defter ve kitabı olmak için var.
WEFA, yetimlere baba şefkati taşımak ve onları topluma kazandırmak için var.
WEFA, veren el ile, alan el arasında köprü olmak için var.
WEFA, tarihi bir misyon üstlenerek, değişen Dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak için var.
WEFA, muhtaç ve mağdurların sesi olmak, o insanlara umut aşılamak ve onların selâmını hayırseverlere getirmek için var.
WEFA, insan onuruna yakışır bir Dünyada yaşamak isteyenlerin sesi olarak var.
WEFA, tüm mağdurların yaralarına merhem, fakirlerin sofralarına aş olmak için var.

Bize güvenerek desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlere tüm muhtaç ve yetimler adına teşekkür ediyoruz. WEFA, insan onuruna yakışır bir dünyada yaşamaya katkıda bulunmak ve iyiliği her zaman, her yerde yaşatmak için yardım çalışmalarına hızla devam edecektir.

ONLİNE BAĞIŞ kısmından bağış yapabilmek için

TIKLAYINIZ
TIKLAYINIZ