Küresel Liderlerle Dayanıklı Bir Gelecek İnşası İçin İşbirliği 

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, bu yılın Dünya Bankası Grubu Konferansı’na katılmaya hazırlanıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu (WBG) yönetim kurulları tarafından düzenlenen konferans, 9 Ekim- 15 Ekim tarihleri arası Fas’ın Marakeş şehrinde gerçekleşecek olup, yıllık toplantılar; merkez bankacılarını, maliye ve kalkınma bakanlarını, özel sektör yöneticilerini, sivil toplum temsilcilerini, medya mensuplarını ve bilim insanlarını küresel konuları tartışmak için bir araya getirmeyi hedefliyor. Toplantı kapsamı, küresel ekonomik görünüm, küresel finans istikrarı, yoksulluğun azaltılması, kapsayıcı ekonomik büyüme, istihdam yaratma, iklim değişikliği gibi birçok konuyu içermekte olup  3 ana tema altında masaya yatırılması bekleniyor.

1. Dayanıklılık İnşa Etmek: Kırılgan küresel ekonomi ve artan belirsizlik göz önüne alındığında, kural koyucular daha dayanıklı bir gelecek oluşturmalıdır. Böylelikle, en savunmasız olanları korumak için sosyal güvenlik ağlarını güçlendirmeyi, yönetimi ve hesap verebilirliği iyileştirmeyi, politika çerçevelerini güçlendirmeyi ve iklim değişikliği ile ilgilenmeyi kolaylaştırır. Gıda güvenliği tehditleri ve gelecekteki salgın riskleri, dayanıklı ekonomiler oluşturmak için çaba ve işbirliği gerektirir.

2. Dönüşümsel İyileşmeyi Sağlama: Son krizler, ülkelerin ekonomik durumları üzerindeki etkilerinin, büyümeyi artımak,  kapsayıcı ve çeşitlendiren bir dönüşümü hareketlendirmek  için yapısal reformlara ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Bu dönüşüm, iklim değişikliğinin varoluşsal sorununu ele almayı, dijitalleşmeyi desteklemeyi ve kapsayıcılığı teşvik etmeyi gaye edinmektedir.

3. Küresel İşbirliğini Canlandırma: Dünya, politika tarafından tetiklenen jeoekonomik parçalanmanın ekonomik ilerlemeleri tehdit edebileceği bir tehlike ile karşı karşıyadır. Bu riski bertaraf etmek, iklim değişikliği ile mücadele, gıda güvensizliğini azaltma ve pandemi hazırlığı gibi ortak çıkar alanlarını genişletmek için ortak çabalar gerektirir. IMF, üye ülkelerin karşılaşabileceği yeni zorluklara karşı önlem alarak işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olmalıdır. Bu bağlamda 2023 Dünya Bankası Grubu Konferansı, küresel işbirliğini yeniden canlandırmak için mükemmel bir fırsat sunmaktadır.

WEFA olarak bu önemli etkinlikte yer almanın gururunu taşıyor, tüm insanlık için sürdürülebilir ve dayanıklı bir gelecek şekillendirme hedefiyle çözüm odaklı yaklaşımlara aktif olarak katılmayı amaçlıyoruz. Daha fazla bilgi ve WEFA’nın konferansta yer alımına dair güncellemeler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.