EEN DALING VAN WATER REDT LEVENS

STEUN ONS WATERPROJECT

Klik om online te doneren

Het belang van water

1,6 miljard mensen over de hele wereld, vooral in Afrikaanse landen, hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Echter, als het probleem van schoon drinkwater wordt opgelost kunnen de levens van 1,6 miljoen mensen, die elk jaar het leven verliezen door ziekten veroorzaakt door vervuild water, gered worden.

Als WEFA zijnde bouwen we waterputten in Aziatische en Afrikaanse landen waar een tekort is aan schoon water door droogte en gerelateerde geografische omstandigheden.

Volgens het Wereldwaterrapport 2019, opgesteld door UNESCO, hebben 2 miljard mensen wereldwijd niet regelmatig toegang tot schoon water. Volgens dit rapport woont meer dan de helft van de mensen met een slechte toegang tot watervoorraden in Afrikaanse landen.

Het tekort aan water veroorzaakt conflicten om water. Dit leidt tot meer slachtoffers veroorzaakt door waternood. Water is de bron van het leven is, maar het tekort hieraan bedreigt het leven van miljoenen mensen. Moeilijkheden om toegang te krijgen tot schoon drinkwater zorgen ervoor dat het verbruik van vuil water toeneemt. Het gebruik van vervuild water veroorzaakt epidemische ziekten zoals tyfus, cholera, longontsteking en dysenterie.

WATERPUT PRIJZEN

IN DROGE GEBIEDEN IS HET BELANG VAN EEN WATERPUT AANZIENLIJK GROTER

Wist je dat;

  • Elke 8 seconden een kind sterft door gebrek aan water of goede sanitaire voorzieningen?

  • Meisjes elke dag vele kilometers moesten lopen om water naar hun huis te brengen en dat ze daarom niet naar school konden?

  • Dagelijks 4.500 kinderen onder de vijf jaar sterven aan diarree?

  • Er in Europa 160 liter water per persoon wordt verbruikt terwijl een persoon in een Afrikaans land slechts 5 liter verbruikt en hier vele kilometers voor heeft moeten lopen?

  • Volgens gegevens van UNICEF 1,2 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater heeft en dat elk jaar 2,2 miljoen mensen sterven aan ziekten veroorzaakt door vervuild water?

  • Als het drinkwaterprobleem wordt opgelost, de levens kunnen worden gered van ten minste 1,6 miljoen mensen die sterven aan epidemische ziekten veroorzaakt door vervuild water?

Klik om online te doneren
Waterput

Wil je het verhaal van Fatima weten?

WATERPUTTEN-PROJECT VAN WEFA

De internationale hulporganisatie WEFA heeft waterputten geopend in veel landen in Azië en Oost- en West-Afrika waar er verlangd wordt naar water. Hiermee zorgt WEFA ervoor dat de hulpbehoevende mensen in de regio’s toegang hebben tot schoon water. In veel landen, zoals Kenia, Guinee en Bangladesh, worstelen mensen om te overleven met droogte, armoede, ziekten en hongersnood. De voornaamste reden voor deze problemen is het tekort aan water. Door een tekort aan gereedschap, materialen en expertise is het uitermate moeilijke voor de lokale bevolking om diep genoeg te kunnen boren om een duurzame waterbron te vinden.

PRIJZEN VAN WATERPUTTEN

De waterputten die WEFA opent, zijn afhankelijk van de fysieke omstandigheden in de regio’s. Putten zijn technisch onderverdeeld in oppervlaktewaterputten en diepe waterputten op basis van het water dat aan het oppervlak en uit de diepte wordt onttrokken. De kosten van de aanleg van waterputten variëren naargelang het land en de diepte waarin het water zich bevindt. Gemiddelde kosten voor waterbronnen in landen op basis van hun natuurlijke omstandigheden zijn als volgt:

Sri Lanka – Klein

1800 €

DONEER NU

Pakistan – Groot

2750 €

DONNER NU

Kenia

2800 €

DONEER NU

Guinee

2800 €

DONEER NU

Benin – Groot

3300 €

DONEER NU

Somalië

3500 €

DONEER NU

Sudan

3700 €

DONEER NU

Sri Lanka – Groot

3700 €

DONEER NU

Mongolië – Groot

4000 €

DONEER NU

Burkina Faso – Groot

6000 €

DONEER NU

Waterputfonds

minimaal 10 €

DONEER NU

Waterputfonds – Maandelijks

minimaal 10 €

DONEER NU

AL

0
WATERPUTTEN GEREALISEERD

Als WEFA zijnde hebben we tot dusver 4.520 waterputten geboord in 19 Aziatische en Afrikaanse landen om het tekort aan water te bestrijden. Met waterputten die zijn geboord in landen als Kenia, Somalië, Tsjaad, Guinee, Cambodja en Bangladesh, hebben we de mensen in de regio in staat gesteld om schoon drinkwater te bereiken en tegelijkertijd hebben we hiermee geholpen aan het voorkomen van ziekten die veroorzaakt werden door vuil drinkwater. Daarnaast hebben we bijgedragen aan de landbouw- en veeteeltactiviteiten door schoon water te leveren aan de mensen in de regio.

VERWACHTE VOORDELEN VOOR WATERLOZE REGIO’S MET HET PROJECT

Met het door WEFA geïnitieerde ‘waterputten-project’ willen we schoon water brengen in gebieden die met droogte en dagelijkse dorst worstelen. Onze eerdere werken tonen aan dat in de droge streken van Afrika en Azië gemakkelijk toegang krijgen tot schoon water door de bouw van een waterput.

Ziekten veroorzaakt door vervuild water worden voorkomen door schoon water. Daarnaast is het niet meer nodig voor vrouwen om elke dag kilometers te lopen om hun gezinnen te voorzien van schoon water. Hierdoor hebben ze meer tijd te besteden aan hun gezin en kunnen kinderen hun opleiding op school voortzetten.

Tegelijkertijd wordt met de bouw van een waterput welstand naar droge streken gebracht. De dorre streken van Azië en Afrika veranderen in landbouw- en veeteeltgebieden dankzij het water. Terwijl de wateroorlogen eindigen, wordt dus ook de cultuur van delen en solidariteit in de samenleving versterkt.

Klik om online te doneren

HOE VERLOOPT DE BOUW VAN EEN WATERPUT?

De bouwperiode van een waterput kan 9-12 maanden duren, afhankelijk van de geografische omstandigheden en de diepte waarin het water zich bevindt. De waterputten die WEFA opent, kunnen variëren naargelang de geografische structuur van de regio. Er worden diepere en gespecialiseerde waterputten aangelegd om landbouw- en veeteeltactiviteiten te ontwikkelen in gebieden met intense droogte. Ook de prijzen van de waterputten variëren afhankelijk van de voornoemde aspecten.

Voordat de bouw van een waterput begint identificeert het team van WEFA allereerst waar de grootste noodzaak naar water in de regio is. Vervolgens wordt met de ondersteuning van partnerorganisaties van WEFA gestart met de aanleg van de waterputten.

Daarnaast repareert WEFA de putten als er schade ontstaat en lost het eventuele storingen die zich voordoen op. Ook wordt er regelmatig onderhoud gepleegd aan de putten om zo de duurzaamheid van de waterputten te waarborgen.

Waterput

LES DE DORST VAN DEGENEN VOOR WIE WATER NIET VANZELFSPREKEND IS!

Met het ‘waterputten-project’ kunt u duizenden mensen zonder water een helpende hand bieden en ervoor zorgen dat ze schoon water hebben.

Om er zeker van te zijn dat uw donaties aankomen in de regio’s waar hulp nodig is kunt u uw donaties via WEFA doen. U kunt online een donatie doen via wefa.org/nl

Klik om online te doneren