WEFA’yı sırtında değil, yüreğinde taşıyanlar…

WEFA’nın bir misyon ve vizyon çerçevesinde varlığını devam ettirmesine vesile olan birincil unsur gönüllüleridir. Gönüllüler fikir, emek, zaman, ilgi, bilgi, menkul ve gayrimenkul her türlü kıymeti vakfeden ve vakfedilmesine vesile olan isimsiz kahramanlardır.

WEFA Gönüllüleri neler yapar?

  • İmkânları ölçüsünde ayni ve nakdi yardımda bulunurlar.
  • WEFA‘nın yardım faaliyetlerine aktif olarak katılırlar.
  • Bulundukları ortamlarda (iş, okul, mahalle vb.) yardım çalışmalarıyla ilgili gündem oluştururlar.
  • Çeşitli amaçlarla kermes, sergi, toplantı, hayır kahvaltıları ve salon organizeleri gerçekleştirirler.
  • Dil bilenler, tercüme konusunda yardımcı olurlar.
  • Faaliyet ve kampanyalarla ilgili hazırlanmış olan afiş, broşür vb. materyallerin dağıtımını yaparlar.
  • WEFA’nın internet sitesinin daha çok ziyaret edilmesi için uygun içerikli çeşitli sitelerde link ve internet bant reklamlarının (banner) yayınlanmasını sağlarlar.
  • Hayır kumbaralarını ev ve iş yerlerine koyarak maddi destek olurlar.
  • Fikir ve teklifleriyle yardımcı olurlar.