WEFA gönüllüsü Kimdir?

WEFA’nın gönüllüsünden beklentisi ve ona yüklediği misyon; WEFA’nın misyonunu anlaması ve toplumun her yerine bunu yaymaya çalışmasıdır. Bu durumda WEFA gönüllüleri; WEFA için çalışmak anlayışını değil mazlum ve mağdur insanlar için, yardımlaşma ve dayanışma için çalışma anlayışında olmalıdırlar. WEFA gönüllüleri, muhtaçların yanında olma sorumluluğunu kendilerinde görüp, bu sorumluluğu aynı zamanda etraflarına taşırlar.

Her yerde WEFA’dan ziyade WEFA misyonunu anlatmalı o misyonun gönüllülüğüne çağrı yapmalıdır. Yani herkesi “hayra ve iyiliğe” çağırmak gereği ortaya konmalıdır. Zira WEFA gönüllüsü kıymetlerini (fikri veya fiziki emeğini, zamanını, nakdini, her türlü menkul ve gayrimenkullerini) vakfeden kişidir. Yani Vakıf çalışmalarının esaslı unsurudur. Her gönüllünün ortaya koyduğu değer kıymetlidir. Bu nedenle her WEFA yöneticisi ve personeli WEFA gönüllüsünün ortaya koyduğu değere, fikre dikkat eder, gözetir ve önemser.

WEFA Gönüllüsü” = “Hayır ve İyilik Gönüllüsü” dür.

WEFA gönüllüsü toplumda vicdani ve sosyal sorumluluğunu yerine getirme amacıyla hareket eder.

WEFA Gönüllüsü merhametlidir, erdemlidir ve etrafındaki herkesi merhametli ve erdemli olmaya çağırır.

WEFA Gönüllüsü yakın çevresinde ve dünyanın her tarafında mağdur, muhtaç herkese yardım elini uzatmayı görev bilir.

WEFA Gönüllüsü etrafındaki her türlü katkıyı (emeğiyle, yeteneğiyle, becerisiyle, çevresiyle, her türlü taşınır-taşınmaz malı ile, bileğinin kaleminin sözünün gücü ile) yardıma, dayanışmaya yönlendirir.