ACİL YARDIMLAR

WEFA İnsani Yardım Organizasyonu, nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabii afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakatlanmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak üzere çalışmalar yapmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda WEFA’ nın acil yardım çalışmaları şunlardır:

Temel gıda ve ihtiyaç maddeleri yardımı:

Muhacirlerin ve diğer ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan gıda ve giyecek yardımlarının yapılması.

Barınma yardımı:

Açıkta kalanlar veya soğuk kış şartlarının etkilediği mağdurlar için yatak, battaniye ve çadır gibi barınmaya yönelik yardımların yapılması.

Hijyenik ve temizlik maddeleri yardımları:

Olağanüstü şartlarda ve mikrobik ortamlarda ihtiyaç duyulan hijyenik ve temizlik malzemeleri yardımlarının yapılması.

Teknik malzeme yardımı:

Özellikle doğal afetlerde ve kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan teknik malzemelerin temin edilmesi.

ONLİNE BAĞIŞ kısmından bağış yapabilmek için

TIKLAYINIZ.
TIKLAYINIZ.