Geçtiğimiz günlerde Togo ve Lübnan’daki yetim çocuklarımıza aylık harçlıklarının yanısıra hediyelerini de vererek onları sevindirdik. 

WEFA İnsani Yardım Organizasyonu, “Elini Tutmazsan Adı Yetim Kalır“ sloganıya başlattığı Yetim Projesi çerçevesinde 16 farklı ülkede 1400’den fazla yetim çocuğun bakımı üstlendi.
WEFA, kuruluşundan günümüze, nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabii afet v.b. sebeplerle kimsesiz, korunmasız kalmış ve istismara açık çocuklara gerekli insani yardımı ulaştırıp, güvenceye almak için tüm gerekli girişimleri yapmayı kendisine görev edinmiştir. WEFA, bir yandan felakete uğramış insanlara acil yardım ulaştırırken öte yandan insan tacirlerinden, organ mafyasından önce yetimlere ulaşmak; yetimleri sağ kalan yakınlarına veya güvenilir yetkin ellere teslim edinceye kadar emin ortamlarda gözetip her tür ihtiyaçlarını karşılamak misyonu ile hareket etmektedir.
Yetim çalışmalarımızın temel amacı, yaşamını tek başına idame ettirmeye gücü yetmeyen yetimlerimize kendi ayakları üzerinde duracak kapasiteye ulaşıncaya kadar destek olmak, eğitimlerini sağlamak ve onları aile şefkati ile hayata hazırlamaktır. WEFA, savaş, doğal afet, açlık ve yoksulluk bölgelerinde yetim ve korumasız çocukların kendi topraklarında kültürlerinden kopmadan, öncelikle yakınları yanında yaşamasını önemsemektedir. Kimsesi olmayan çocuklar için ise barınma imkânı ve ortamı sağlamaktadır. Bunun için açılan yetimhanelerin aile ortamını andırmasına ve çocukların sevgi, huzur ve şefkat atmosferinde her türlü ihtiyaçlarının en iyi şekilde yerine getirilmesine dikkat edilmektedir.
WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu’nun yetim çalışması yaptığı bölgelerdeki yetimlerden herhangi birine destek olmak isteyen kişi ve kuruluşlar WEFA Yetim Çalışmaları Koordinatörlüğüne  başvururlar. Başvuru değerlendirildikten sonra sponsorluk talebinde bulunan kişi ile irtibata geçilir.
WEFA, hayırseverlerden ayda sadece 35 €‘luk bir bağış ile bir yetime sahip çıkmalarını bekliyor. Tel.: 0049-221-880 64 80