Kış Mevsimi Kampta Yaşayan Mülteciler İçin Âdeta Kâbusa Dönüyor

Lübnan Mülteci Kampı: Lübnan’ın Beka vilayetine bağlı Arsal bölgesindeki kamplara sığınan [...]