SU KİRLİLİĞİ VE AFRİKA

SU KİRLİLİĞİ NEDİR?

Su kirliliği; su barındıran havzaların fiziksel, kimyasal veya biyolojik nedenlerle kirlenmesidir. Bu nedenle su havzaları atık su alanları hâline gelerek kullanılmaz hâle gelmektedir.

Küresel bir sorun olarak ortaya çıkan bu durum, birçok ölüm ve salgını da beraberinde getirmektedir. Dünya yüzeyinin %70’i su ile kaplı olmasına rağmen içme suyu olarak kullanılabilecek tatlı su dünya rezervinin ne yazık ki %3’ü kadar. Üstelik tatlı su rezervleri de insan ve doğal afetler kaynaklı sebeplerle günden güne kirleniyor.

su kirliliği
su kirliliği

SU KİRLİLİĞİ NEDENLERİ NELERDİR?

Sanayi atıkları, kimyasal atıklar ve insan kaynaklı atıkların artması sonucu temiz su kaynakları günden güne kirlenmektedir. Su kirliliğinin getirdiği en önemli sorun ise kirlenen suların toksik olmasıdır. Bu toksik maddeler ise su yoluyla insan ve hayvanlara hastalık taşımaktadır.

KÜRESEL SU KİRLİLİĞİ HAKKINDA ENDİŞE VEREN GERÇEKLER

  • Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü’nün 2019’da hazırladığı Su Riski Raporu’na göre başta Afrika ülkelerinin yüksek su riski altında olduğu belirtiliyor.
  • Dünya genelinin %18’i kanalizasyon hizmetinden yoksun yaşamaktadır. Bu nedenle su kaynakları biyolojik atıklarla kirlenmektedir.
  • Biyolojik atıklar nedeniyle kirlenen su tüketimi Afrika ve Asya’nın yoksul bölgelerinde her yıl 5 yaşın altında 15 milyona yakın çocuğun ishal, kolera ve sıtma gibi hastalıklar nedeniyle ölümlerine sebebiyet vermektedir.
  • Sahra Altı Afrika, uygun temiz su kaynakları ve sağlık kaynaklarına ulaşımda dünyanın en geri kalmış bölgelerinden biridir.
  • Bir Asya ülkesi olan Bangladeş’in %75’i kirli yeraltı suyuna sahiptir.
  • 2019 Dünya Su Raporu’na göre ise dünya genelinde 2 milyara yakın insanın temiz su kaynaklarına düzenli erişimi bulunmuyor.

AÇLIK VE SUSUZLUK İLE YAŞAM MÜCADELESİ

Özellikle sahra altı Afrika’da, Asya’da Bangladeş, Pakistan ve Hindistan’nın kurak bölgelerinde su bidonları boşalmış ve dolmayı bekliyor. Oysa boş bidonlar kolayca dolacak gibi durmuyor. Kuraklığın ortasında suya hasret insanlar kilometrelerce yürüyerek evlerine içecek su taşımaya çalışıyorlar.

Su kirliliği nedeniyle havzalardan evlere taşınan sular beraberinde hastalıkları da getiriyor. Hâlâ küçücük çocuklar yokluk nedeniyle kirli sudan kaynaklı basit ve tedavi edilebilir bir hastalık olan ishal yüzünden yaşamlarını kaybediyor.

Kuraklık beraberinde tarımcılık ve hayvancılığın yapılmasını da engelliyor. Tarlalarda mahsul olmayınca evde yiyecek, gıda da olmuyor. Bu nedenle minicik bebekler yetersiz beslenme yüzünden gelişemiyor ve hastalıklarla mücadele ediyor. Üstüne bir de kuraklık, pazar fiyatlarını arttırarak temel gıdaya ulaşmayı yoksul halk için imkânsız kılıyor.

SU KİRLİLİĞİ VE KURAKLIĞA ÇÖZÜM

Kurak bölgelerde yer yüzünde bulunan kirli su havzalarından içme suyunu karşılayan yoksul insanlar için çözüm ise yerin altında bulunmakta. Kurak bölgelerde yeryüzünde temiz içme suyu bulunmasa dahi yeraltında su rezervleri bulunuyor.

Susuzluk ve kirli su tüketiminin yeraltı sularına ulaşarak azaltılabileceğini belirten uzmanlar küçük çaplı sondaj çalışmaları ile yerel halkın rahatlıkla su ihtiyacını karşılayabileceklerini belirtiyor.

Böylece bir su kuyusu boş bidonlara hüzünle bakan susuz kalplere hayat oluyor, hastalıkların ve ölümlerin önüne geçerek kurak coğrafyalara yaşama umudu taşıyor. Dünyada hâlâ temiz olmayan su tüketimi nedeniyle ishalden ölen çocuklar bulunuyor. Oysa bir su kuyusu çocukları yaşama bağlayabilir ve geleceğe umutla sarılmalarına yardımcı olabilir.

WEFA İLE SU KUYUSU PROJESİNE SEN DE KATIL!

SUSUZ KALPLERE HAYAT OL!

ONLİNE BAĞIŞ kısmından bağış yapabilmek için

TIKLAYINIZ.
TIKLAYINIZ.