Qurban 2020

Eid al-Adha begint op 31 juli 2020 en eindigt op 3 augustus 2020.

Zorg voor blijdschap bij je medemens met uw qurban donatie

Feestdagen zijn speciale dagen waarop vreugde en geluk op de beste manier worden gevoeld. Tijdens deze bijzondere dagen verversen we het besef van broederschap en solidariteit in de samenleving. Het biedt ons de mogelijkheid om de behoeftigen in verre en nabije landen te gedenken en in hun behoeften te voorzien. WEFA wil samen met u ervoor zorgen dat onze hulpbehoevende medemens verlichting krijgt van de dagelijkse moeilijkheden. Laten we hen helpen zodat ook zij het feestelijke klimaat ervaren, laten we vreugde en feestelijkheid brengen naar de regio’s waarin dit niet vanzelfsprekend is. Als moslim zijnde is het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat onze hulpbehoevende broeders en zusters ook genieten van deze heilige dagen.

Ook u kunt een steentje bijdragen om mensen in nood in verschillende delen van de wereld te helpen met uw qurban donaties. Laten we tijdens dit offerfeest toenadering zoeken bij Allah en onze medemens niet vergeten.

De landen waarin we de qurban campagne voeren staan ​​hieronder vermeld. Prijzen verschillen per land en worden gecategoriseerd als „Groep A, B, C, D, E en F“ op basis van de hoogte van de prijs.

Atjeh (Indonesië), Albanië, Bangladesh (vluchtelingenkamp Arakan), Benin, Bosnië en Herzegovina, Burkina Faso, Burundi, Tsjaad, Indonesië, Marokko, Filippijnen, Gambia, Ghana, Guinee, Kenia, Cambodja, Kasjmir, Libanon, Noord-Macedonië, Malawi, Mali, Mongolië, Mauritanië, Nepal, Pakistan, Rwanda, Sierra Leone, Somalië, Sri Lanka, Darfur (Sudan), Tanzania, Thailand, Togo, Turkije, Oeganda, Zimbabwe, Jemen

Tanzanya’da yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren WEFA ekibi ihtiyaç sahiplerinin yine yüzünü güldürdü.

Hoe kan ik doneren?

U kunt contant doneren bij één van onze bureaus of loketten, u krijgt dan een kwitantie mee.

U kunt ook online doneren via onze website www.wefa.org/nl

Graag het volgende vermelden bij uw donatie:

  • Voor welke prijsgroep u doneert
  • Voornaam en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

De prijzen worden bepaald op basis van de levensomstandigheden in de desbetreffende landen, vandaar dat het niet mogelijk is om 1 uniforme prijs te hanteren.

Met €20 kunt u een weeskind voorzien van nieuwe kleren voor de feestdagen en zo deel uitmaken van het geluk van het kind.

QURBAN 2020 MET WEFA

De internationale hulporganisatie WEFA ontving van haar donateurs vele donaties voor de offercampagne van 2019 en heeft deze donaties in 30 verschillende landen uitgedeeld aan de armen en behoeftigen.

“Doe mee aan het goede met je Qurbani” was de slogan van het project. Wij voelen ons vereerd en gezegend om de armen te kunnen helpen en hen te kunnen voorzien van vlees.

Musab Aydin, voorzitter van de internationale hulporganisatie WEFA maakte vorig jaar duidelijk dat de doelen de offercampagne van 2019 waren behaald:

“Dit jaar hebben wij in totaal 30.204 aandelen aan Qurbani’s uitgedeeld in 30 verschillende landen aan welgeteld 1.087.344 armen, behoeftigen, en andere slachtoffers van natuurrampen en oorlogen.” 

Aydin sprak ook over de werkzaamheden voor het aankomende offer campagne van 2020:

”Ook dit jaar zullen onze WEFA-teams Qurban donaties en zakat uitdelen aan de armen en behoeftigen, en met name de wezen, in verschillende landen, zoals Turkije, Burkina Faso, Zimbabwe, Kenia, Ghana, Noord-Macedonië, Mongolië, Pakistan, Somalië, Tanzania, Sri Lanka, de Filipijnen, Benin en Bosnië.” 

Verder bedankte hij alle donateurs en weldoeners:

“Ik wil de mensen die ons ondersteunen om de benodigde hulp naar de armen te brengen bedanken voor hun steun en inzet. Zij nemen deel aan een groeiende beweging in het goede en zijn de glimlach geworden op het gezicht van de armen. Ik wil eenieder nogmaals mijn dank betuigen.”

Wanneer is Eid al-Adha (Offerfeest) in 2020?

Eid al-Adha begint dit jaar in de avond van 30 juli. De 1ste dag van Eid al-Adha is op vrijdag 31 juli. We zijn al begonnen met de voorbereidingen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Als internationale humanitaire organisatie zullen we, zoals elk jaar, tijdens deze feestdagen slachtofferhulp bieden aan onze broeders en zusters in verschillende delen van de wereld. Het personeel en de vrijwilligers van WEFA zullen naar de landen gaan waar de hulp verleend zal worden zodat alles in goede banen verloopt. De slachtactiviteiten zullen, onder toezicht van WEFA, starten na het Eid gebed waarna het vlees uitgedeeld zal worden aan de hulpbehoevenden. 

Wordt onderdeel van goedheid met uw donatie

Door de taak van een offer brengen te vervullen, wordt op een levendige manier geopenbaard dat het bewustzijn van dienstbaarheid behouden blijft, door het gebod van Allah te gehoorzamen. De beproeving die Ibrâhim en zijn zoon İsmâil ondergingen doen ons gedenken aan het feit dat we met dit symbolische gedrag tonen dat we paraat staan voor een soortgelijk gehoorzamen. Een ander belang van het offeren is om de geest van broederschap en solidariteit levend te houden en bij te dragen aan de verwezenlijking van sociale rechtvaardigheid.

Het brengen van een offer tijdens Eid al-Adha zorgt dat het voor de rijken een gewoonte en plezier wordt om zijn welvaart te delen met anderen. Hiermee wordt men gered van de ziekte van gierigheid en passie voor wereldse rijkdommen en helpt de persoon zichzelf door te streven naar het behalen van de tevredenheid van Allah.

Ook voor de armen bevat Eid al-Adha vele wijsheden. Men kan zich ontdoen van pessimisme en vijandigheid tegenover de rijken, door dank te betuigen dat Allah de armen voorziet, door de rijken als helpers te laten dienen. Hierdoor versterkt het gevoel van gemeenschappelijkheid en spreekt met zegeningen uit over elkaar. Mensen die zich geen vlees kunnen veroorloven door financiële krapte, genieten tijdens deze feestdagen van vlees door zijn rijkere moslimbroeder.

WEFA-offercampagne 2020

Met de 2020 offercampagne streven wij ernaar om wereldwijd mensen in nood te helpen. Dit doen wij met het uitdelen van de offers en Zakaat. Met dit doel hebben wij inmiddels al in 1 jaar tijd 30.204 offers uitgedeeld aan 1.087.344 behoeftigen. Als onderdeel van ons weeskinderenprogramma hebben wij aan 6.479 vluchtelingenkinderen kleding gedoneerd in de volgende landen: Turkije, Mongolië, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Pakistan, Somalië en Burkina Faso. Uw donaties hebben ook de Rohingya vluchtelingen in Bangladesh bereikt. Ook hebben wij uw Zakaat gedoneerd in Somalië en Yemen, waar 80% van de bevolking hulp nodig heeft. WEFA zal tijdens het offerfeest in meer dan 30 landen offer donaties, Zakaat en kledingpakketten uitdelen. U kunt tot-en-met de tweede dag van het offerfeest de offer donaties uitbrengen.

Steun ons en help ook mee met de offer campagne van WEFA!

doneer nu