Over ons

WEFA is een internationale organisatie voor humanitaire hulp die zich inzet voor iedereen, ongeacht godsdienst, gesproken taal, etnische afkomst, ras of regio; ons team staat klaar om hulp te bieden aan mensen over de hele wereld die in nood verkeren, honger lijden of gewond, dakloos of gehandicapt zijn als gevolg van een natuurramp of oorlog. Opgericht in 2006, zijn we erin geslaagd om 70 verschillende landen en regio’s te bereiken met humanitaire hulp in een korte tijd. Als WEFA streven we ernaar om samen te werken aan de ontwikkeling van een gevoel van solidariteit door middel van een reeks sociale en culturele evenementen. WEFA is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie, kent geen politieke ambitie en richt zich uitsluitend op hulp aan mensen in nood.

WEFA voert niet alleen noodhulp of seizoensgebonden projecten uit zoals ramadan- en offercampagnes, maar is ook betrokken bij: weessponsoring, bouwen van weeshuizen, waterputprojecten, staaroperaties en nog veel meer. Tot op de dag van vandaag hebben we het leven van meer dan 13.000 mensen vergemakkelijkt door staaroperaties te faciliteren, maar ook door dorst te lessen van mensen doormiddel van waterputprojecten op meer dan 3.500 locaties in Afrika en Azië. Tevens hebben we meer dan 5.000 weeskinderen in 22 landen gesponsord om hun pijn te verzachten door de afwezigheid van hun ouders.

Naast weesscholen in Tanzania en Burkina Faso heeft WEFA ook weeshuizen geopend in Togo, Bangladesh, Somalië, Burkina Faso, Mongolië en Pakistan. Ook hebben wij een ‚WEFA dorp‘ van 26 huizen geopend voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Tevens hebben wij een gezondheidscentrum in Palestina en een oogziekenhuis in Togo geopend.

Wezen, weduwen, opvoeding- en gezondheidsproblemen die volgen na oorlogen, natuurrampen, honger, armoede en eindeloze crises zijn allemaal ongewenste en onverwachte feiten en gebeurtenissen die zomaar in de leven van een ieder van ons kan gebeuren. Het sluiten van onze ogen en het verstoppen van onze oren verandert niet het feit dat honderden duizenden mensen over de hele wereld blijven lijden door oorlogen, natuurrampen en honger.

Ook kunnen wij de problemen van het land waarin we leven niet negeren terwijl we 70 landen over de hele wereld humanitaire hulp verlenen. Daarom organiseert WEFA Humanitaire Organisatie vele lokale activiteiten, zoals salon expo’s, meetings met weeskinderen, benefietmarkten, liefdadigheidsontbijten en bezoeken aan scholen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen.