Over het project

Dit project omvat de aanleg van openbare drinkwaterbronnen. Met uw hulp bouwt WEFA-waterputten in Aziatische en Afrikaanse regio’s waar de toegang tot drinkwater wordt belemmerd door geografische omstandigheden zoals droogte en gebrek aan infrastructuur. Voordat de waterput wordt geopend, wordt het water eerst geanalyseerd, vervolgens wordt de put vrijgegeven voor gebruik en wordt het water regelmatig gecontroleerd op kwaliteit. Dit project helpt mensen om schoon water te krijgen.

Over de waterputten:

  • Schoon water voor mensen die een lange afstand moeten afleggen.
  • Bescherming tegen infectieziekten veroorzaakt door vuil water (vooral in Afrika, Azië en Zuidoost-Aziatische landen)
  • Ongebruikte landbouwgrond voorzien van water en de landbouw verbeteren.
  • Mensen helpen onafhankelijk te worden.

Wie hebben deze waterbronnen het meest nodig?

Met het WEFA Waterputtenproject hebben Afrikaanse mensen die in gebieden met een lage waterkwaliteit wonen toegang tot schoon drinkwater

Wat is het doel van een waterputconstructie?

Ziekten veroorzaakt door vervuild water worden voorkomen. Conflicten die voortvloeien uit het gebrek aan water zullen ook worden gestopt.

Hoe kun je een waterput openen?

  • Door het bedrag online over te maken en vervolgens een mail te sturen naar nederland@wefa.org waarin u uw gegevens en de gewenste naam voor de waterput vermeld.
  • Na de bouw wordt de waterput voorzien van een titel en gefotografeerd. U ontvangt hier foto’s van, vergezeld met een dankzegging.
  • Verenigingen, moskeeën, clubs en bedrijven kunnen ook doneren.
  • Daarnaast zullen donaties onder de waarde van een complete put, maar gedoneerd als onderdeel van dit project, ook worden opgenomen in het fonds dat is gereserveerd voor de waterput.

Hoe lang duurt het om de constructie van een waterput te voltooien?

De oplevering kan vanwege de grote belangstelling meer dan een jaar duren.

Hoeveel kost een waterput?

De waterputten zijn verschillend omdat ze in verschillende geografische gebieden zijn gebouwd. Technisch gezien kunnen ze worden onderverdeeld in twee soorten: oppervlakkige waterputten en diepe putten. De kosten variëren afhankelijk van de locatie en de bron.

Waarom hebben we uw hulp nodig?

Oorlogen, natuurrampen, honger, armoede en constante crises in het leven zijn ongewenste en onverwachte realiteiten waarmee mensen worden geconfronteerd. Zelfs als we ons afsluiten voor deze realiteit: honderdduizenden mensen lijden om verschillende redenen over de hele wereld. We zien het als onze taak om naar lijdende mensen te luisteren en hun problemen samen op een duurzame manier op te lossen. We helpen ongeacht afkomst of religie. We hechten bijzonder belang aan transparantie en snelheid. WEFA is de stem van degenen die werken voor leefbare relaties over de hele wereld. Het project beoogt het probleem van de wereldbevolking aan te pakken en bij te dragen tot duurzame ontwikkeling