Veelgestelde vragen2019-12-04T11:03:47+01:00

Hoe komt WEFA aan haar inkomsten?2020-03-11T11:13:37+01:00

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, vaste donaties en andere baten die bijvoorbeeld verkregen worden door het organiseren van benefietbijeenkomsten.

Hoe besteedt WEFA haar vermogen?2020-03-11T11:12:03+01:00

De ingezamelde gelden worden volgens de doelstelling besteed. WEFA Nederland voert alle projecten uit met afwezigheid van winstoogmerk en heeft geen betaald personeel in dienst.

Is WEFA gebonden aan een land of overkoepelende organisatie?2019-12-04T10:46:04+01:00

WEFA is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie. Het is niet gelieerd aan een politieke partij, godsdienstige of maatschappelijke instelling of organisatie.

In hoeveel landen is WEFA actief?2019-12-04T10:41:37+01:00

Tot op heden heeft WEFA humanitaire hulpverleend in 70 landen. In sommige van deze landen werden noodhulpactiviteiten uitgevoerd, en in andere landen werden projecten uitgevoerd aangaande Ramadan, qurban, hulp voor wezen, constructie van waterputten, de behandeling van cataract en hulp bij het behalen van een stabiele stroom aan inkomstvoorzieningen.

Zijn er partnerorganisaties waarmee WEFA collaboreert?2019-12-04T10:39:47+01:00

De verdeling van ingezamelde hulp wordt in sommige regio’s gedistribueerd door organisaties die officieel erkent zijn als humanitaire organisaties door het land waarin ze opereren.

Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de hulp ook daadwerkelijk aan komt bij de behoeftigen?2019-12-04T10:38:46+01:00
  • Contante donaties worden ontvangen tegen afgifte van een schriftelijk bewijs van donatie.
  • Als gevolg van uw persoonlijke of bankdonatie ontvangt u een uitkeringsbewijs (BTW-bon) zodat u aan het einde van het jaar belasting kunt aftrekken.
  • Voor donaties aan onze permanente hulpprojecten; In Azië en Afrika opent u bijvoorbeeld een waterput, de door u opgegeven naam wordt geschreven op de put, waarvan een foto gemaakt wordt die bij u wordt afgeleverd. In geval van een donatie voor het cataractproject ontvangt u een foto van de persoon die met uw donatie u een oogoperatie heeft ondergaan. Foto’s en informatie over de wees die u sponsort worden aan u gepresenteerd.
  • We delen de retourfoto’s en informatie van al onze campagnes en projecten zo snel mogelijk op onze internet- en Facebook-pagina’s.
  • U kunt ons op elk gewenst moment vragen om schriftelijke informatie, foto’s en video, CD over al onze hulpprojecten.
  • Donateurs kunnen desgewenst met ons meegaan naar landen waar hulp wordt verstrekt (voor zover de regionale omstandigheden geschikt zijn voor de organisatie en op eigen kosten) om te zien hoe we sommige hulpprojecten ter plaatse uitvoeren.
Waarom zijn de prijzen voor qurban dieren verschillend?2019-12-04T10:36:48+01:00

De prijzen van qurban dieren worden bepaald op basis van de lokale prijzen voor offerdieren in de regio’s. Dit zorgt voor variatie in de prijzen voor verschillende landen.

Is het mogelijk om de landen waar hulp wordt verleend te bezoeken?2019-12-04T10:36:04+01:00

Als u wilt zien hoe hulpprojecten ter plaatse worden uitgevoerd (voor zover de regionale omstandigheden geschikt zijn voor de organisatie), kunt u met ons mee naar deze landen (op eigen kosten) om te zien hoe de hulp wordt verdeeld en om een indruk te krijgen van dat land en de voorwaarden.

Is het mogelijk om oude kleding te doneren?2019-12-04T10:34:54+01:00

Momenteel accepteren we geen oude kleding.

Is er een maandelijks donatie limiet?2019-12-04T10:33:31+01:00

Nee, er is geen limiet voor uw maandelijkse donaties, u kunt het bedrag naar wens instellen.

Kan ik de automatische incasso wijzigingen en of stopzetten wanneer ik dat zelf wil?2019-12-04T10:32:14+01:00

Ja, u kunt ten alle tijden het bedrag dat u wil doneren via een automatische incasso aanpassen. Stopzetten van de automatische incasso is altijd mogelijk.

Go to Top