De internationale humanitaire hulporganisatie WEFA zal deze Ramadan, zoals elk jaar, uiteenlopende hulpmiddelen leveren aan mensen in nood in verschillende delen van de wereld.

Met de Ramadan-campagne van 2022 met de slogan “Alle goede daden tijdens de Ramadan vanuit het hart”, zal WEFA dit jaar hulp bieden aan mensen in nood in Afrika, Azië, de Balkan en Turkije.

Mehmet Bakıcı, de projectverantwoordelijke binnen WEFA, gaf gedetailleerde informatie over de Ramadan-hulpmiddelen:

“De Ramadan, ook wel beschouwd als de ‘Sultan van de 11 maanden’, is een heilige maand die onze onderlinge liefde en vriendschap versterkt. Zoals elk jaar zorgen wij ervoor dat wezen, vluchtelingen, eenzame mensen, gezinnen in nood, zieken en ouderen er niet alleen voor staan in de heilige maand Ramadan. We zullen onze ramadanactiviteiten vooral uitvoeren in rampgebieden, crisisgebieden, regio’s waar het aantal vluchtelingen hoog is en waar veel honger en droogte is. Zakaat, fitrah, fidyah, sadaqah, voedsel en iftar-maaltijden zullen ingezet worden om de behoeftigen bij te staan. Daarnaast zullen we ook Eid-kleding aan weeskinderen aanbieden. Onze waarnemers zullen in bepaalde landen en regio’s aanwezig zijn om deel te nemen aan de hulpacties.

Bakıcı verklaarde dat WEFA vorig jaar Ramadan-hulp heeft verleend in 42 landen en regio’s en zei hierover het volgende:

“Wij hebben afgelopen Ramadan in totaal 18.850 voedselpakketten uitgedeeld. Verder heeft WEFA voor 80.600 mensen iftar-maaltijden verzorgd en met 8.642 cadeaus menig weeskind blij gemaakt. Wij hebben zakaat, fitrah, fidyah en liefdadigheidsdonaties die door goedwillenden aan WEFA zijn toevertrouwd, geleverd aan mensen in nood. Ook dit jaar beogen wij Ramadan-hulp te bieden in meer dan 40 landen en regio’s.”

Ramadan hulp aan Turkije

Bakıcı deelde mee dat WEFA dit jaar Ramadan-hulp in Turkije zal verlenen en voegde het volgende toe:

“Afgelopen Ramadan hebben wij in het kader van ons Ramadanproject voedselpakketten verstrekt aan 2.100 gezinnen in Turkije. Daarnaast gaven wij tegoedkaarten aan 6.050 gezinnen in nood. Vorig jaar realiseerden wij ons Ramadanproject in 12 provincies, te weten Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Siirt, İzmir, Aydın, Manisa, Artvin, Rize, Ordu, Denizli en Uşak. Wij zullen dit jaar samen met de Turkse Religieuze Stichting (Diyanet) onze hulpacties in Turkije uitvoeren en we zullen Ramadan-hulp bieden aan gezinnen in nood in verschillende provincies van Turkije.”

Ramadan-hulp – Hoe kan ik doneren?

Goedwillenden die de ramadancampagne van WEFA willen steunen, kunnen online doneren via de pagina wefa.org/nl.

Tevens kunt u uw donatie snel en betrouwbaar doen via de onderstaande link.

RAMADAN - HULP

DONEER NU!
DONEER NU!