De aanhoudende moessonregens in Pakistan, die de afgelopen dagen zijn toegenomen, hebben geleid tot overstromingen. Het dodental als gevolg van zware regenval is boven de 1000 uitgekomen. Miljoenen mensen moesten hun huizen verlaten. Autoriteiten riepen om internationale noodhulp.

WEFA heeft actie ondernomen om humanitaire hulp te verlenen aan de gebieden die getroffen zijn door de overstromingen. Voor de overstromingsslachtoffers in de regio is een campagne gelanceerd, die de overstromingsslachtoffers voorziet van noodhulp. In het kader van de hulpactie zullen noodvoorraden worden geleverd aan de slachtoffers van de overstromingen.