Onze missie:

  • Het wegnemen van de negatieve omstandigheden of sporen van natuurrampen en oorlogen en het helpen van mensen en gemeenschappen om op eigen benen te staan.
  • Het snel en effectief bereiken van crisisgebieden om het verlies tijdens noodsituaties tot een minimum te beperken.
  • Het ondersteunen en versterken van personen en instellingen in regio’s waar humanitaire hulp van essentieel belang is.
  • Bijdragen aan armoedebestrijding en het behoud van sociale rechtvaardigheid.
  • Het creëren van duurzame oplossingen door middel van duurzame projecten.
  • Humanitaire hulp bieden aan mensen in nood en lijden en hen in staat stellen een waardig leven te leiden.
  • Het handhaven van universeel onveranderlijke waarden in een veranderende wereld.
  • Om van goedheid een alomtegenwoordige ervaring te maken en de verspreiding ervan te bevorderen.
  • Om bruggen te bouwen tussen goedwillenden en behoeftigen.
WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı, Türkiye Diyanet Vakfı’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.