WAT IS DE BETEKENIS VAN SADAQAH IN ONZE GODSDIENST?

Liefdadigheid verwijst naar elke vorm van materiële en morele hulp die vrijwillig wordt gegeven om de tevredenheid van Allah te winnen. Het belang en de noodzaak van naastenliefde wordt benadrukt in de Koran en hadiths.

Het geven van aalmoezen wordt door God verklaard als de mooiste vorm van goedheid die ons van onze zonden reinigt. Onze Profeet (vzmh) heeft het volgende gezegd: “Ook al is het maar een dadel, geef sadaqah. Het zal de honger drukken en de zonden vergeven net zoals water het vuur dooft”.

SCHENK AAN DE SADAKA

DEUGD EN BELANG VAN SADAKAH

Liefdadigheid is een van de meest effectieve manieren om de tevredenheid van Allah te verkrijgen, onze zonden te reinigen en het geluk van de wereld en het Hiernamaals te bereiken. We kunnen onze goede daden vermeerderen door sadaqah te geven aan de behoeftige mensen.

De islam benadrukt het belang van sociale bijstand om onrechtvaardigheid in de samenleving weg te nemen. God zegt in hoofdstuk 57, vers 18: “Waarlijk, degenen die in liefdadigheid geven, mannen en vrouwen, en aan Allah een goede lening geven: het zal vele malen vermenigvuldigd worden en voor hen zal er een eerbare goede beloning zijn”.

In het vers 92 van hoofdstuk 3 zegt Allah: “U zult de ware vroomheid niet bereiken zolang u niet weggeeft van wat u liefhebt. En wat u ook weggeeft, God is ervan op de hoogte.” Onze profeet (vzmh) zei in een hadith: “Op de dag der opstanding waar geen schaduw is behalve de schaduw van Zijn Troon, zal Allah Ta’ala zeven soorten mensen huisvesten in de schaduw van de Troon. Een van hen is degene die in het geheim met zijn linkerhand liefdadigheid geeft met zijn rechterhand geeft. Doelende op de essentiële bescheidenheid. De islam laat ons zien dat kleine goede daden, grote problemen oplossen.

Donaties die bijdragen aan de bouw van duurzame projecten hebben het voordeel van continuatie (sadaqah jariyah). Zelfs na het overlijden zal de donateur hiervoor zegeningen  ontvangen. Dit zijn projecten zoals bijvoorbeeld de bouw van een waterput, moskee, brug of schoolgebouw. Een uitspraak van de profeet (vzmh) aangaande ‘sadaqah jariyah’: “Wanneer een persoon sterft zullen zijn goede daden onderbroken worden, op drie dingen na. Een duurzame goede daad, of terwijl een daad waarvan de baat niet stopt, het bijdragen aan de overdracht van kennis en het nalaten van kinderen die na de dood van de ouder nog immer gebeden verrichten”.

DEUGD EN BELANG VAN SADAKAH

Liefdadigheid is een van de meest effectieve manieren om de tevredenheid van Allah te verkrijgen, onze zonden te reinigen en het geluk van de wereld en het Hiernamaals te bereiken. We kunnen onze goede daden vermeerderen door sadaqah te geven aan de behoeftige mensen.

De islam benadrukt het belang van sociale bijstand om onrechtvaardigheid in de samenleving weg te nemen. God zegt in hoofdstuk 57, vers 18: “Waarlijk, degenen die in liefdadigheid geven, mannen en vrouwen, en aan Allah een goede lening geven: het zal vele malen vermenigvuldigd worden en voor hen zal er een eerbare goede beloning zijn”.

In het vers 92 van hoofdstuk 3 zegt Allah: “U zult de ware vroomheid niet bereiken zolang u niet weggeeft van wat u liefhebt. En wat u ook weggeeft, God is ervan op de hoogte.” Onze profeet (vzmh) zei in een hadith: “Op de dag der opstanding waar geen schaduw is behalve de schaduw van Zijn Troon, zal Allah Ta’ala zeven soorten mensen huisvesten in de schaduw van de Troon. Een van hen is degene die in het geheim met zijn linkerhand liefdadigheid geeft met zijn rechterhand geeft. Doelende op de essentiële bescheidenheid. De islam laat ons zien dat kleine goede daden, grote problemen oplossen.

Donaties die bijdragen aan de bouw van duurzame projecten hebben het voordeel van continuatie (sadaqah jariyah). Zelfs na het overlijden zal de donateur hiervoor zegeningen ontvangen. Dit zijn projecten zoals bijvoorbeeld de bouw van een waterput, moskee, brug of schoolgebouw. Een uitspraak van de profeet (vzmh) aangaande ‘sadaqah jariyah’: “Wanneer een persoon sterft zullen zijn goede daden onderbroken worden, op drie dingen na. Een duurzame goede daad, of terwijl een daad waarvan de baat niet stopt, het bijdragen aan de overdracht van kennis en het nalaten van kinderen die na de dood van de ouder nog immer gebeden verrichten”.

VOORDELEN VAN SADAQAH

  • Het maakt het gemakkelijk om verantwoording af te leggen aan Allah over de bezittingen die we hebben.
  • Het reinigt de gelovige van zijn zonden. In een hadith zegt de profeet (vzmh) het volgende: “Liefdadigheid dooft zonde, net zoals water vuur dooft”.
  • Meerdere uitspraken van de profeet (vzmh) benadrukken dat liefdadigheid de deuren van het kwaad sluiten.
  • Het voorkomt ziekten en vermindert verdriet en angst.
  • Het verblijdt de behoeftigen.
  • De liefdadigheid die gedaan wordt omwille van Allah beschermt ons tegen het vuur van de hel.

AAN WIE WORDT SADAQAH GEGEVEN?

Allah zegt: “Zij vragen jou [Mohammed] wat het is dat zij als bijdrage moeten geven. Zeg: “Alles wat je voor het goede uitgeeft moet voor de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen en de reiziger zijn, en alles wat je aan goede daden verricht, waarlijk, Allah weet het goed”. (Koran 2:215). Met dit vers benadrukt de God dat een moslim sadaqah moet geven aan de armen en behoeftigen in overeenstemming met zijn of haar financiële mogelijkheden.

Het is vooral de moeite waard om aalmoes te geven aan de armen, aan hen die worstelen met ziekten en aan wezen. Donaties aan mensen in nood en donaties ten behoeve van permanente werken zoals waterputten en ziekenhuizen zijn mooie voorbeelden voor het geven van aalmoezen.

AAN WIE WORDT SADAQAH GEGEVEN?

Allah zegt: “Zij vragen jou [Mohammed] wat het is dat zij als bijdrage moeten geven. Zeg: “Alles wat je voor het goede uitgeeft moet voor de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen en de reiziger zijn, en alles wat je aan goede daden verricht, waarlijk, Allah weet het goed”. (Koran 2:215). Met dit vers benadrukt de God dat een moslim sadaqah moet geven aan de armen en behoeftigen in overeenstemming met zijn of haar financiële mogelijkheden.

Het is vooral de moeite waard om aalmoes te geven aan de armen, aan hen die worstelen met ziekten en aan wezen. Donaties aan mensen in nood en donaties ten behoeve van permanente werken zoals waterputten en ziekenhuizen zijn mooie voorbeelden voor het geven van aalmoezen.

SADAKA SCHENKING

KLIK VOOR SADAKA-SCHENKING

WAT TE OVERWEGEN BIJ HET GEVEN VAN SADAKA

Liefdadigheid moet worden gegeven zonder eigen belang of het streven naar andermans lof, het hart dient zuiver en oprecht te zijn, de tevredenheid van God hoort te allen tijde het doel te zijn. Dit is ook de voornaamste reden dat donaties in relatieve anonimiteit horen te blijven. Daarbij wordt voorkomen dat de eer of het zelfrespect van de ontvangende partij wordt gekrenkt.

“Als jullie de liefdadigheid openlijk laten zien, is dat goed, maar als jullie het in stilte aan de armen geven, is dat beter voor jullie. (Allah) zal jullie je zonden vergeven. En Allah is Alwetend over wat jullie doen”. (Surat al-Baqara, 2: 271)

DE MOOISTE SADAKA

Hoewel sadaqa niet verplicht is, prijst en moedigt onze profeet(vzmh)het geven van sadaqa aan. De liefdadigheid die wordt gegeven met het streven naar de goedkeuring van Allah, is de beste liefdadigheid. Sadaqa is een omvattend begrip. Het verzorgen van een behoefte en gelukkig maken van de mens is sadaqa, zo ook het voorzien in de waterbehoefte van een dier.

DE MOOISTE SADAKA

Hoewel sadaqa niet verplicht is, prijst en moedigt onze profeet(vzmh)het geven van sadaqa aan. De liefdadigheid die wordt gegeven met het streven naar de goedkeuring van Allah, is de beste liefdadigheid. Sadaqa is een omvattend begrip. Het verzorgen van een behoefte en gelukkig maken van de mens is sadaqa, zo ook het voorzien in de waterbehoefte van een dier.

WEFA FACILITEERT DE DISTRIBUTIE VAN UW GOEDE DAAD

Met de Internationale Humanitaire Hulporganisatie, WEFA, kunt u er zeker van zijn dat uw hulp geleverd wordt aan mensen in nood.

U kunt een bijdrage leveren aan de aanleg van waterputten en u kunt een rol spelen bij het herstel van de gezondheid van een staarpatiënt. Als WEFA voeren we waterput- en staarprojecten uit. Ook kunt u onze inspanningen ondersteunen in het kader van de winterhulp door bij te dragen aan een warme winter voor velen die kwetsbaar zijn voor de winterkou.

Om te doneren via ONLINE DONATION

CLICK.
CLICK.