Waarom de wezen?

Er zijn veel kinderen over de hele wereld die onbeschermd en kwetsbaar zijn vanwege oorlog, armoede en honger. Duizenden kinderen in Afrika zijn wees achtergelaten vanwege de zware weersomstandigheden, burgeroorlog en andere redenen. In regio’s zoals Pakistan en Bangladesh hebben natuurrampen immense schade aangericht waardoor weeskinderen zonder bescherming zijn achtergelaten.

Yetim

Wees projectregio’s

Oorlogszones en vluchtelingenkampen: ons werk aan weeskinderen gaat door in actieve oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen. We geven prioriteit aan de gezondheids- en voedingsbehoeften van de kinderen in oorlogszones, omdat ze verwaarloosd blijven te midden van de onzekerheid veroorzaakt door de chaos. Allereerst proberen we contact te leggen met relevante en nabijgelegen kampen om zo familieleden van het kind te bereiken. Indien dit niet mogelijk is voorziet WEFA het kind van de emotionele en financiële steun die het nodig zal hebben.

Natural Disaster Zones: Noodhulp wordt verleend aan kinderen die getroffen zijn door natuurrampen en het redden van deze levens draagt dan ook een hoge prioriteit. We zorgen voor de kinderen totdat we familieleden hebben kunnen identificeren. In gevallen waar dit niet mogelijk is, werken we samen met lokale organisaties aan een lange termijn oplossing. Vaak is het faciliteren van duurzaam onderdak een goed begin voor de verwerking van trauma’s en persoonlijke ontwikkeling van het kind.

Permanente honger- en armoedezones: ons project omvat alle kinderen die getroffen zijn door honger en armoede, inclusief kinderen die hun ouders hebben verloren door honger en hongersnood.

Wees- en weesscholen

WEFA heeft 7 weeshuizen geopend in Pakistan, Togo (2), Burkina Faso, Bangladesh (2) en Somalië, evenals een weesschool in Tanzania en Burkina Faso.

Het doel, doel en inspecties

Het kernprincipe van onze projecten aangaande wezen, is om elk kind voor te bereiden op zijn toekomst en ervoor te zorgen dat het sterke, goed opgeleide en positieve volwassenen worden. We blijven hen ondersteunen totdat we geloven dat ze zichzelf kunnen onderhouden. Daarnaast behoed de opvang van wezen hen van kwade mensen die zich bezighouden met mensenhandel.

WEFA zorgt ervoor dat in de gebieden die zijn getroffen door oorlog, armoede of rampen, de weeskinderen worden beschermd en dat hun fundamentele behoeften worden verstrekt via onderdak, voeding, kleding, onderwijs en gezondheid.

WEFA Humanitaire Hulporganisatie heeft de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat kinderen die wees zijn achtergelaten vanwege oorlog, armoede of natuurrampen niet verwijderd wordt uit de cultuur waarin ze zijn opgegroeid, omdat we het belangrijk vinden dat er geen emotionele overbelasting plaatsvindt op het kind. Voor eenzame kinderen zorgen we voor een zo goed en veilig mogelijke opvang. Om deze reden houden al onze weeshuizen rekening met zowel culturele als sociale factoren bij de opvoeding van kinderen, en zorgen ze ervoor dat ze opgroeien in een omgeving vol liefde, vrede en medeleven waar in al hun fundamentele behoeften wordt voorzien.

Bij WEFA vinden onze inspecties ter plaatse plaats; waar onze weeskinderen, zorgfamilies en weeshuizen zijn. Tijdens onze regelmatige inspecties in onze weeshuizen controleren we bijvoorbeeld de omstandigheden van het bestaande systeem, de fysieke conditie en de gezondheid en veiligheid van het gebouw, het niveau waarop wordt voorzien in kleding, gezondheid en onderwijsbehoeften van de weeskinderen; de psychologie, sociologie en sociale diensten en adviesdiensten van het weeshuis worden regelmatig herzien. Dit garandeert een geschikte omgeving voor de wezen.

Geef je hart aan hen die naar vaderlijke liefde verlangen

Deel uw rijkdom en emoties met de wees, de behoeftige. Materiele rijkdom is niet de enige voorwaarde om hulp te bieden. Elke vorm van bijdrage is kostbaar, als het maar oprecht zuiver is.

Stelt u voor dat uw dierbare plotseling gescheiden wordt van u. Het geluk dat u zou ervaren wetende dat er anderen zijn die voor uw dierbare zorgen is van onschatbare waarde. Laten we de pijn van wezen verzachten door hen niet alleen te laten.

Een daad van goede wil begaan in ontzag, met liefde en vanuit het hart. Dat is wat belangrijk is tijdens het geven van hulp. Ongeacht waar ze zijn, weeskinderen zijn onze kinderen! Sommigen hebben hun families verloren in oorlog, sommigen in aardbevingen, en sommigen in armoede. We moeten onze weeskinderen adopteren en behandelen als onze eigen kinderen. Zelfs als we de pijn niet kunnen wegnemen, kunnen we het in ieder geval verzachten. We weten dat dit een last is die niet iedereen kan dragen, deze kinderen hebben er elke dag mee te maken. Laten we hen helpen deze last te dragen en hun dromen te achtervolgen. Waar ter wereld ze ook zijn, elke wees verdient barmhartigheid. Laten we hen de liefde geven die ze verdienen en nodig hebben.

ORPHAN ASSISTANCE SYSTEMS

  • Sponsorsysteem: met dit schema kan de donateur een wees ondersteunen dat door henzelf of onze organisatie wordt gekozen. Ze kunnen een kind blijven sponsoren zolang ze willen.  Maandelijkse sponsoring voor een weeskind is 35 €.
  • Poolsysteem: ongeacht het bedrag, elke vorm van donatie kan bijdragen aan het weesfonds dat zal worden gebruikt voor hun educatieve kosten, gezondheidszorg, feestdag-geschenken, weeshuisvernieuwingen en sociale projecten gericht op de weeskinderen.
  • Zakat voor weeskinderen: Op aanvraag kan uw zakat-geld gebruikt worden om weeskinderen te ondersteunen.
  • Onderdak: zorg voor een veilige en betrouwbare omgeving voor de wezen om in te wonen
  • Voeding: Zorg voor de bevrediging van de voedselbehoeften
  • Kleding: voldoen aan de nodige kledingbehoeften
  • Gezondheid: naast medicatie en behandelingen is er ook psychologische ondersteuning beschikbaar
  • Onderwijs: Om het onderwijs te ondersteunen, stellen we programma’s op die helpen bij de integratie en socialisatie van deze kinderen.