Op dinsdag 28 januari heeft WEFA Nederland een bezoek gebracht aan IBS De Zonnebloem in Deventer. We hebben de school bezocht in het kader van het waterputtenproject. In alle klassen is er gesproken over de stichting WEFA en de nood die mensen wereldwijd ervaren op het gebied van water. Van daaruit is er ook verteld wat er in de Islam wordt gezegd over water en het belang van sadaqah jariyah. De school organiseert een hapjesdag en een sponsorloop om geld in te zamelen voor een waterput.