STARTPAGINA2020-12-01T16:16:29+01:00

STEUN DE VERSPREIDING VAN HET GOEDE OVER DE HELE WERELD

WEFA is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie,
die geen politieke activiteiten uitvoert en uitsluitend voor humanitaire doeleinden bedoeld is.

WEFA INTERNATIONALE ORGANISATIE VOOR HUMANITAIRE HULP 

WEFA is een internationale organisatie voor humanitaire hulp die zich inzet voor iedereen, ongeacht godsdienst, gesproken taal, etnische afkomst, ras of regio; ons team staat klaar om hulp te bieden aan mensen over de hele wereld die in nood verkeren, honger lijden of gewond, dakloos of gehandicapt zijn als gevolg van een natuurramp of oorlog. Opgericht in 2006, zijn we erin geslaagd om 70 verschillende landen en regio’s te bereiken met humanitaire hulp in een korte tijd. Als WEFA streven we ernaar om samen te werken aan de ontwikkeling van een gevoel van solidariteit door middel van een reeks sociale en culturele evenementen.  

WEFA is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie, kent geen politieke ambitie en richt zich uitsluitend op hulp aan mensen in nood. 

ONZE MISSIE EN VISIE 

Onze missie is om de arme mensen over de hele wereld te helpen, de gevolgen van rampen te verzachten, te reageren op rampen door bescherming en herstel te bieden, bij te dragen aan de totstandkoming van gerechtigheid in de wereld en om hiervoor permanente oplossingen te bieden. 

Onze visie is om een brug te zijn tussen filantropen en behoeftige mensen. Wij willen de goedheid overal verspreiden.  Met dat doel proberen we de negatieve effecten van oorlogen en natuurrampen te bestrijden en proberen we omstandigheden te creëren waardoor individuen en gemeenschappen op hun eigen benen kunnen staan. Op deze manier willen wij  zorgen voor een waardig leven voor iedereen in nood. 

ONZE MISSIE EN VISIE 

Onze missie is om de arme mensen over de hele wereld te helpen, de gevolgen van rampen te verzachten, te reageren op rampen door bescherming en herstel te bieden, bij te dragen aan de totstandkoming van gerechtigheid in de wereld en om hiervoor permanente oplossingen te bieden. 

Onze visie is om een brug te zijn tussen filantropen en behoeftige mensen. Wij willen de goedheid overal verspreiden.  Met dat doel proberen we de negatieve effecten van oorlogen en natuurrampen te bestrijden en proberen we omstandigheden te creëren waardoor individuen en gemeenschappen op hun eigen benen kunnen staan. Op deze manier willen wij  zorgen voor een waardig leven voor iedereen in nood. 

ONS TEAM EN ARBEIDSETHIEK 

Met de hulp van donateurs en de steun van vrijwilligers voeren we projecten uit over de hele wereld. We hebben verschillende afdelingen voor elk project en hebben partners in meer dan  70 landen. Daarnaast werken we ook samen met duizenden vrijwilligers om mensen in nood bij te staan met onze projecten over de hele wereld. 

Iedereen die de pijn wil verlichten van de behoeftigen en de stem wil zijn van onderdrukten kan een vrijwilliger worden van WEFA  

Onze belangrijkste principes zijn het winnen van het vertrouwen van onze donateurs, het zijn van een transparante organisatie en het helpen van mensen in nood, ongeacht religie, ras, taal of sekte. 

PROJECTEN VAN WEFA 

Wees Sponsoring: Uw maandelijkse steun biedt  een wees toegang tot onderwijs, voedzame maaltijden, kleding en maandelijkse gezondheidszorg. Er zijn momenteel miljoenen wezen in de armste regio’s van Afrika en Azië. Door onze regelmatige hulp bouwen we aan een kans op een veilige toekomst voor onze weeskinderen. 

Staar: Miljoenen mensen lijden al op jonge leeftijd aan staar als gevolg van klimatologische omstandigheden, armoede, onzuiver water en harde weersomstandigheden. Door staar verliezen ze hun gezichtsvermogen en leven ze hun leven afhankelijk van anderen.  Maar met ons staarproject helpen we mensen die in Afrika en Azië geen medische behandeling kunnen krijgen, om hun gezichtsvermogen terug te krijgen. 

Waterputcampagne: Water is de belangrijkste hulpbron die een mens nodig heeft om te overleven. Als WEFA International Hulporganisatie bouwen we waterputten om mensen te voorzien van schoon water in gebieden waar een tekort aan water is. 

Winterhulp: We voorzien de basisbehoeften van een mens zoals kleding, voedzame maaltijden, onderdak en proberen de problemen van de harde winterse omstandigheden van de behoeftigen, wezen, vluchtelingen en onderdrukten die moeite hebben met het overleven in de vrieskou uit de weg te ruimen.  

Noodhulp: Voor slachtoffers van oorlogen en natuurrampen starten wij noodhulpcampagnes. In deze campagnes distribueert WEFA basisbenodigdheden, hygiënische en schoonmaakproducten en technische benodigdheden met het ingezamelde geld.  

Qurban: Elk jaar brengen we offers aan de armen in de verschillende delen van de wereld. We voorzien moslims in 17 landen van vers vlees tijdens Qurban. Ook dit jaar rekenen ze weer op u hulp om hun Eid Al-AdhaAdha vol plezier en vreugde te kunnen beleven. 

Ramadan: Dit is een belangrijk moment voor de moslim Ummah om eenheid te tonen en steun te bieden voor hulpbehoefenden. Tijdens de Ramadan delen wij met uw donaties en zakat voedsel uit aan de armen. Daarnaast organiseren we iftar bijeenkomsten en proberen we de weeskinderen gelukkig te maken door cadeaus uit te delen.  

Inkomensproject: Om permanente en duurzame oplossingen voor de armen te bieden, geven we ze riksja”s, naaimachinesbijenkorfenwatertanken, vee en schapen. Met dit project richten we ons op het onderwijzen van vaardigheden en het geven van middelen aan mensen om bv. een visser te worden. Zo wordt een duurzame oplossing geboden om voedseltekorten tegen te gaan.

PROJECTEN VAN WEFA

Wees Sponsoring: Uw maandelijkse steun biedt  een wees toegang tot onderwijs, voedzame maaltijden, kleding en maandelijkse gezondheidszorg Er zijn momenteel miljoenen wezen in de armste regio’s van Afrika en Azië. Door onze regelmatige hulp bouwen we aan een kans op een veilige toekomst voor onze weeskinderen. 

Staar: Miljoenen mensen lijden al op jonge leeftijd aan staar als gevolg van klimatologische omstandigheden, armoede, onzuiver water en harde weersomstandigheden. Door staar verliezen ze hun gezichtsvermogen en leven ze hun leven afhankelijk van anderen.  Maar met ons staarproject helpen we mensen die in Afrika en Azië geen medische behandeling kunnen krijgen, om hun gezichtsvermogen terug te krijgen. 

Waterputcampagne: Water is de belangrijkste hulpbron die een mens nodig heeft om te overleven. Als WEFA International Hulporganisatie bouwen we waterputten om mensen te voorzien van schoon water in gebieden waar een tekort aan water is. 

Winterhulp: We voorzien de basisbehoeften van een mens zoals kleding, voedzame maaltijden, onderdak en proberen de problemen van de harde winterse omstandigheden van de behoeftigen, wezen, vluchtelingen en onderdrukten die moeite hebben met het overleven in de vrieskou uit de weg te ruimen.  

Noodhulp: Voor slachtoffers van oorlogen en natuurrampen starten wij noodhulpcampagnes. In deze campagnes distribueert WEFA basisbenodigdheden, hygiënische en schoonmaakproducten en technische benodigdheden met het ingezamelde geld.  

Qurban: Elk jaar brengen we offers aan de armen in de verschillende delen van de wereld. We voorzien moslims in 17 landen van vers vlees tijdens Qurban. Ook dit jaar rekenen ze weer op u hulp om hun Eid Al-AdhaAdha vol plezier en vreugde te kunnen beleven. 

Ramadan: Dit is een belangrijk moment voor de moslim Ummah om eenheid te tonen en hen die steun nodig hebben te hulp te komen. Tijdens de Ramadan delen wij met uw donaties en zakat voedsel uit aan de armen. Daarnaast organiseren we iftar bijeenkomsten en proberen we de weeskinderen gelukkig te maken door cadeaus uit te delen.  

Inkomensproject: Om permanente en duurzame oplossingen voor de armen te bieden, geven we ze taxi’s, naaimachinesbijenkorfenwatertanken, vee en schapen. Met dit project richten we ons op het onderwijzen van vaardigheden en het geven van middelen aan mensen om bv. Een visser te worden in plaats van alleen maar de vis aan hen in hun geheel te geven.  

WAT WE SAMEN HEBBEN BEREIKT 

WEFA voert niet alleen noodhulp of seizoensgebonden projecten uit zoals ramadan- en offercampagnes, maar is ook betrokken bij: weessponsoring, bouwen van weeshuizen, waterputprojecten, staaroperaties en nog veel meer. Tot op de dag van vandaag hebben we het leven van meer dan 13.000 mensen vergemakkelijkt door staaroperaties te faciliteren, maar ook door dorst te lessen van mensen doormiddel van waterputprojecten op meer dan 3.500 locaties in Afrika en Azië. Tevens hebben we meer dan 5.000 weeskinderen in 22 landen gesponsord om hun pijn te verzachten door de afwezigheid van hun ouders. 

Naast weesscholen in Tanzania en Burkina Faso heeft WEFA ook weeshuizen geopend in Togo, Bangladesh, Somalië, Burkina Faso, Mongolië en Pakistan. Ook hebben wij een ‘WEFA dorp’ van 26 huizen geopend voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Tevens hebben wij een gezondheidscentrum in Palestina en een oogziekenhuis in Togo geopend. 

VERANDER HUN WERELD DOOR TE DONEREN

We kunnen de armoede, de rampen en de wanhoop van de onderdrukte mensen niet negeren. Met onze projecten richten we ons op oplossingen voor hun problemen, proberen we hun levensomstandigheden te verbeteren en doen ons best om hun te steunen in elk mogelijk manier. Wij helpen de behoeftigen door bij te dragen bij het opbouwen van goed opgeleide, veilige, productieve en zelfvoorzienende gemeenschappen 

Wefa International Humanitarian Aid Organization, met de steun van onze filantropen, kunnen wij projecten financieren waarin wij de de behoeften van mensen in nood kunnen voorzien. U kunt contact met ons opnemen via wefa.org/nl of telefonisch via +31 (0)6 16 32 84 45 

VERANDER HUN WERELD DOOR TE DONEREN

We kunnen de armoede, de rampen en de wanhoop van de onderdrukte mensen niet negeren. Met onze projecten richten we ons op oplossingen voor hun problemen, proberen we hun levensomstandigheden te verbeteren en doen ons best om hun te steunen in elk mogelijk manier. Wij helpen de behoeftigen door bij te dragen bij het opbouwen van goed opgeleide, veilige, productieve en zelfvoorzienende gemeenschappen 

Wefa International Humanitarian Aid Organization, met de steun van onze filantropen, kunnen wij projecten financieren waarin wij de de behoeften van mensen in nood kunnen voorzien. U kunt contact met ons opnemen via wefa.org/nl of telefonisch via +31 (0)6 16 32 84 45 

Onze projectpartners

Go to Top