WEFA, ”Kurban Yoksula Vefadır” sloganıyla başlattığı Kurban Kampanyasını tamamladı. Türkiye ile birlikte 32 ülke ve bölgede Avrupa’daki hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

WEFA bu yıl savaş, çatışma, doğal afet, açlık ve kuraklığın yaşandığı coğrafyalar başta olmak üzere toplam 32 ülke ve bölgede kurban kesti.

Kurban organizasyonumuzda önceliği muhacir kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetim yurtları, yetim aileleri, yaşlılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar, medreseler ve hastaneler aldı. WEFA, kuraklığının devamlı yaşandığı Somali, Etiyopya ve Kenya’da da Kurban Kampanyası gerçekleştirdi. Suriyeli mülteciler ve Mısır’daki muhtaçlar da bu Kampanyada unutulmadılar.

Dünyanın birçok mazlum ve mahrum coğrafyasında gerçekleştirilen Kurban kesimlerinin yanı sıra Türkiye’de de Kurban Kampanyası organize edildi. WEFA, bu sene Anadolu’nun farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi insanlarımıza kurban eti dağıtımı yaptı. Tanışma, paylaşma ve yardımlaşma vesilesi olan Kurban’da yine muhtaçların yüzleri WEFA‘nın Kurban organizasyonu ile güldü.

 

WEFA, bu yıl 6 farklı fiyat uygulaması yaptı. Kurban fiyatları, kesim yapılacak ülkelerdeki hayat şartlarına göre belirlendi. Kurban kesmekle mükellef olan hayırseverler 50, 60, 80, 100, 120 veya 170 Euro’luk bölgelerden birinde kurbanlarını kestirebildiler.

Kurbanlıklar WEFA görevlilerince kesim yapılacak ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alındı ve İslami usullere uygun olarak kesildi. Kurbanlıklar, bayramın birinci günü bayram namazından sonra kesilmeye başlanıp, üçüncü günü ikindi namazının sonunda kadar devam etti. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtıldı.

 

Bayram elbisesi

Ayrıca yetimler Bayram hediyeleri ile Bayram günlerinde sevindirildi.

Kurbanlıkları kesilen bağışçılara kısa mesaj (sms) ve E-mail

WEFA, bağışçıların kurbanlıklarını İslami usullere göre kesip Kurbanlıklar kesildikten sonra bağışçıların cep telefonlarına ‘Kurbanınız kesildi, Allah kabul etsin’ diye kısa mesaj gönderdi. Nadiren de olsa toplu mesaj gönderme sisteminden kaynaklanan hatalardan dolayı bazı Kurban bağışçılarımız mesajlarını alamadılar fakat tüm hayırseverlerin Kurbanları zamanında kesildi. Kurban bağışı yapıp da mail adresini verenlere de her yıl olduğu gibi bu Kampanyada da WEFA bir Teşekkür Belgesi gönderdi.

 

Teşekkür ediyoruz

Bize güvenip vekâleten Kurbanlarını veren tüm bağışçılarımıza Kurumumuz ve muhtaçlar adına teşekkür ediyoruz.