KURBAN İBADETİNİN DİNÎ HÜKMÜ NEDİR?

Kurban, Allah Teâlâ’ya yakınlaşmak anlamına gelen bir terim olup, Allah’ın rızasına ermek ve bizleri yaratana şükranlarımızı sunmak amacıyla gerçekleştirilen bir ibadettir. Kurban, Kur’ân-ı Kerîm’de açıkça ifade edilmiş ve kurban kesmekle yükümlü kişilere vacip kılınmıştır.

Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de açıkça buyurulan “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac Sûresi, 22:28)ve“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac Sûresi, 22:34) ifadeleri ile kurbanın gerekliliği açıkça vurgulanmıştır.

Allah Teâlâ, Hac Sûresi 37. ayette şöyle buyuruyor: “Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O’nu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele!.” Ayetten de anlaşılacağı üzere kurban ibadetinde Allah rızasını kazanmak ön planda tutulmaktadır.

Üstelik sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.v.), Kurban Bayramı’nda Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir. (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3)

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Peki, kurban kesmenin şartları nelerdir? Öncelikle kurban kesecek olan kimsenin Müslüman, büluğ çağına ermiş, akıl baliğ, nisap miktarı para ve mala sahip olması gerekir. Maddi bir ibadet olan zekât ibadetinin yerine getirilmesi için bilindiği gibi 80 gram altın veya bu miktar ve değerde mala sahip olunması gerekir. Ancak kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir. Bu şartlara sahip her Müslüman’ın Allah’ın rızasını kazanmak için kurban kesmesi vaciptir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de hayatı boyunca hiçbir zaman kurban kesmeyi bırakmamış ve Kurban Bayramı vesilesi ile ihtiyaç sahiplerine daima yardım etmiştir.

“O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” (Kevser Sûresi, 108:2)

KURBAN BAYRAMININ İSLAM DİNİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Kurbanın hem fert hem de toplumsal çeşitli faziletleri mevcuttur. Hz. İbrahim’in, oğlu Hz. İsmail’i Allah için kurban etmek istemesi ve Hz. İsmail’in buna razı olması sonucu Allah’a karşı gösterilen büyük sadakatin karşılığı olarak Allah rızası için kurban kesilmesi emredilmiştir.

Müslümanların Kurban Bayramı’nda kurban kesmek suretiyle, bu iki peygamberin Allah’a karşı verdikleri başarılı imtihanın sevincini yaşamaktadırlar. Böylece kurban kesmekle kişi, Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur ve Hz. İsmail’in Allah için kurban edilmemesinin emredilmesi aynı zamanda Allah tarafından her daim bir kurtuluşun hatırlatılmasına vesiledir. Ayrıca dinî bayramlarda cemaatle kılınan bayram namazları da manevi duygularımızın güçlenmesine vesile olur.

Kurbanın toplumsal önemi ise İslam dininin sosyal toplum ve yardımlaşmaya verdiği önem yönünden ortaya çıkar. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Gıda sıkıntısı yaşayan, et almakta zorluk çeken yoksul insanlara Kurban Bayramı vesilesiyle kurban yardımı yapılması hem paylaşma duygusunu pekiştirir, hem de sosyal eşitsizliklerin giderilmesine yardımcı olur. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

KURBAN BAYRAMININ İSLAM DİNİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Kurbanın hem fert hem de toplumsal çeşitli faziletleri mevcuttur. Hz. İbrahim’in, oğlu Hz. İsmail’i Allah için kurban etmek istemesi ve Hz. İsmail’in buna razı olması sonucu Allah’a karşı gösterilen büyük sadakatin karşılığı olarak Allah rızası için kurban kesilmesi emredilmiştir.

Müslümanların Kurban Bayramı’nda kurban kesmek suretiyle, bu iki peygamberin Allah’a karşı verdikleri başarılı imtihanın sevincini yaşamaktadırlar. Böylece kurban kesmekle kişi, Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur ve Hz. İsmail’in Allah için kurban edilmemesinin emredilmesi aynı zamanda Allah tarafından her daim bir kurtuluşun hatırlatılmasına vesiledir. Ayrıca dinî bayramlarda cemaatle kılınan bayram namazları da manevi duygularımızın güçlenmesine vesile olur.

Kurbanın toplumsal önemi ise İslam dininin sosyal toplum ve yardımlaşmaya verdiği önem yönünden ortaya çıkar. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Gıda sıkıntısı yaşayan, et almakta zorluk çeken yoksul insanlara Kurban Bayramı vesilesiyle kurban yardımı yapılması hem paylaşma duygusunu pekiştirir, hem de sosyal eşitsizliklerin giderilmesine yardımcı olur. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

KURBAN NE ZAMAN KESİLMELİDİR?

Kurban kesimlerinin, Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra gündüz veya akşam olacak şekilde bayramın üçüncü gününün akşamına kadar kesilebilir. Şâfiî mezhebine göre ise bayramın dördüncü günü gün batımına kadar kesilebilir.

VEKÂLET YOLU İLE KURBAN KESTİRİLMESİ

Müslümanların bizzat kurban kesebilmesi mümkün olduğu gibi vakıf veya başka kişiler aracılığı ile kurban ibadetini yerine getirmeleri mümkündür. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Kurban ibadetinde kişinin öncelikli niyeti “Allah’ın rızasını kazanmak” olmalıdır. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Kurban ibadetinde önemli olan yardıma muhtaç kişilere kurban yardımlarının ulaştırılarak onların ihtiyaçlarının giderilmesidir.

GELİN KURBAN BAĞIŞLARINIZI WEFA ARACILIĞI İLE YARDIMA MUHTAÇ BÖLGELERE ULAŞTIRALIM

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu’nun gerçekleştirmiş olduğu kurban yardımları ile kırktan fazla ülkede yardıma muhtaç insanlara kurban eti ulaştırılıyor. Yalnızca 2018 ve 2019 yılında WEFA olarak Benin, Bangladeş, Sri Lanka, Etiyopya, Burkino Faso, Keşmir, Togo, Sudan, Kenya, Tanzanya ve Zimbabve’de 300.000’den fazla ihtiyaç sahibine kurban bağışlarınızı ulaştırdık.

Dünya üzerinde özellikle Afrika ve Asya’da bulunan birçok ülke ve bölgede insanlar su dahi bulmakta güçlük çekmekte ve hastalıkla, açlıkla, yoksullukla mücadele etmektedirler. Siz hayırseverlerimizin destekleri ile en azından yılın bir dönemi de olsa binlerce muhtaç insanın evine et götürebiliyoruz ve onların yüzlerindeki şükre şahit oluyoruz.

Sizler de kurban bağışlarınızı wefa.org sayfası üzerinden online bağış yolu ile gerçekleştirebileceğiniz gibi +49 221 880 64 80 numaralı telefonu arayarak Tele-Bağış yoluyla da kurban bağışında bulunabilirsiniz.

ONLİNE BAĞIŞ kısmından bağış yapabilmek için

TIKLAYINIZ.
TIKLAYINIZ.