KURBAN İBADETİNİN DİNÎ HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte “yaklaşmak”, “Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey” anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak ise ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı, Kurban Bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.Kurban ibadeti Kur’ân-ı Kerîm’de açıkça ifade edilmiş; kurban kesmekle yükümlü kişilere vacip kılınmıştır.

Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de açıkça buyurulan “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac Sûresi, 22:28)ve“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac Sûresi, 22:34) ifadeleri ile kurbanın gerekliliği açıkça vurgulanmıştır.

Allah Teâlâ, Hac Sûresi 37. ayette şöyle buyuruyor: “Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O’nu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele!.” Ayetten de anlaşılacağı üzere kurban ibadetinde Allah rızasını kazanmak ön planda tutulmaktadır.

Üstelik sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.v.), Kurban Bayramı ile Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir. (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3)

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Peki, kurban kesmenin şartları nelerdir? Öncelikle kurban kesecek olan kimsenin Müslüman, büluğ çağına ermiş, akıl baliğ, nisap miktarı para ve mala sahip olması gerekir. Maddi bir ibadet olan zekât ibadetinin yerine getirilmesi için bilindiği gibi 80 gram altın veya bu miktar ve değerde mala sahip olunması gerekir. Ancak kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir. Bu şartlara sahip her Müslüman’ın Allah’ın rızasını kazanmak için kurban kesmesi vaciptir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de hayatı boyunca hiçbir zaman kurban kesmeyi bırakmamış ve Kurban Bayramı vesilesi ile ihtiyaç sahiplerine daima yardım etmiştir.

“O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” (Kevser Sûresi, 108:2)

KURBAN BAYRAMI’NIN İSLAM DİNİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Hz. İbrahim’in, oğlu Hz. İsmail’i Allah için kurban etmek istemesi ve Hz. İsmail’in buna razı olması Allah’a teslimiyetin en güzel örneklerinden biridir.

Müslümanlar Kurban Bayramı’nda kurban kesmek suretiyle, bu iki peygamberin Allah’a karşı verdikleri başarılı imtihanın sevincini yaşamaktadırlar. Kişi kurban kesmekle, Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur ve Hz. İsmail’in Allah için kurban edilmemesinin emredilmesi aynı zamanda Allah tarafından her daim bir kurtuluşun hatırlatılmasına vesiledir. Öte yandan dinî bayramlarda cemaatle kılınan bayram namazları da manevi duygularımızın güçlenmesine vesile olur.

Kurbanın toplumsal önemi ise İslam dininin sosyal toplum ve yardımlaşmaya verdiği önem yönünden ortaya çıkar. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Gıda sıkıntısı yaşayan, et almakta zorluk çeken yoksul insanlara Kurban Bayramı vesilesiyle kurban yardımı yapılması hem paylaşma duygusunu pekiştirir hem de sosyal eşitsizliklerin giderilmesine yardımcı olur. Fakirin de Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına, kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

KURBAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KURBAN NE ZAMAN KESİLMELİDİR?

Kurban, bayram namazı kılındıktan sonra bayramın üçüncü gününün akşamına kadar kesilebilir. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

VEKÂLET YOLU İLE KURBAN KESTİRİLMESİ

Müslümanların bizzat kurban kesebilmesi mümkün olduğu gibi vakıf veya başka kişiler aracılığı ile kurban ibadetini yerine getirmeleri mümkündür. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks vb. iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Kurban ibadetinde kişinin öncelikli niyeti “Allah’ın rızasını kazanmak” olmalıdır. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Kurban ibadetinde önemli olan yardıma muhtaç kişilere kurban yardımlarının ulaştırılarak onların ihtiyaçlarının giderilmesidir.

KURBAN BAĞIŞLARINIZI WEFA ARACILIĞIYLA YARDIMA MUHTAÇ BÖLGELERE ULAŞTIRIN!

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu gerçekleştirmiş olduğu kurban yardımları ile dünyanın farklı ülke ve bölgelerindeki yardıma muhtaç insanlara kurban eti yardımında bulunmaktadır. WEFA, 2022 yılında 38.126 hisse kurbanı dünyanın farklı coğrafyalarındaki yoksullara ulaştırmıştır.

Dünya üzerinde özellikle Afrika ve Asya’da bulunan birçok ülke ve bölgede insanlar su dahi bulmakta güçlük çekmekte ve hastalıkla, açlıkla, yoksullukla mücadele etmektedirler. Siz hayırseverlerimizin destekleri ile en azından yılın bir dönemi de olsa binlerce muhtaç insanın evine et götürebiliyoruz ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzlerindeki tebessüme şahit oluyoruz.

Kurban bağışlarınızı wefa.org sayfası üzerinden online bağış yolu ile gerçekleştirebileceğiniz gibi +49 221 880 64 80 numaralı telefonu arayarak Tele-Bağış yoluyla da kurban bağışında bulunabilirsiniz.

ONLİNE BAĞIŞ kısmından bağış yapabilmek için

TIKLAYINIZ.
TIKLAYINIZ.