İslam’da kimler kurban kesmekle yükümlüdür, biliyor musun?

Kurban ibadeti hem Allah’a yaklaşmamıza hem de Allah’a şükrümüzü göstermemize yardımcı olur. Bununla birlikte bu güzel ibadet ihtiyaç sahiplerini hatırlamamıza ve onları gözetmemize de vesile olur. Peki, İslam’da kimler kurban kesmekle yükümlüdür, biliyor muydun?

Dinimizce kurban ibadeti:

  • akıl sağlığı yerinde,
  • büluğa ermiş (ergen olmuş),
  • dinen zengin sayılacak bir mal varlığına sahip olan her Müslüman bireyin yerine getirmesi gereken malî bir ibadettir.

Peki, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığının miktarı nedir?

 Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekmektedir.

Bu Kurban Bayramı’nda Yoksullar Yardıma Daha Muhtaç Durumda

Ne yazık ki, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs süreci en çok yoksulları etkiledi. Hâlihazırda yeterli beslenemeyen yüz binlerce yoksul, bu süreçte daha da muhtaç konuma düştü. 

Yaşanan bu süreç sahip olduklarımızın değerini anlayıp şükretmemize, evine bir lokma ekmek götüremeyenleri hatırlayıp onların durumunu anlamamıza vesile oldu.