AFRİKA’DAKİ KATARAKT PROJEMİZİ ANLATAN VİDEOMUZ

KATARAKT NEDİR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Katarakt; insan gözünde yer alan sinir ve damar içermeyen mercek üzerinde lensin kesifleşmesidir. Katarakt oluşumu sonucu mercek saydamlığını yitirerek bulanıklıklar oluşturur. Katarakt nedeniyle bulanıklaşan mercekte ışık yeteri kadar içeri giremez. Böylece insan gözünün görüş alanı etkilenir. Tedavi edilmediği takdirde katarakt genişleyerek göz merceği üzerinde yayılır ve görme yetisinin tamamen kaybedilmesine neden olur. İnsan gözünde kataraktın belirtileri ise;

 • Bulanık görme
 • Işıktan şikâyet
 • Renklerin zor algılanması
 • Renkleri soluk görme
 • Gece görüşü kaybı
 • Gözlerde kamaşma görülmesi
Katarakt nedir?

KATARAKT NEDEN AFRİKA’DA YAYGIN OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR?

Katarakt nedir?

Afrika’da yaşayan insanların yüzde ikisinin katarakt yüzünden kör olduğunu ve Afrika ülkelerinde yaşayan katarakt hastası her 2.000 insandan yalnızca birinin katarakt tedavisi olabildiğini ve bu sayının yalnızca Afrika’nın bazı bölgelerinde en iyi ihtimalle 500 kişide 1’e çekilebildiğini biliyor muydunuz?

İklim koşulları, kuraklık, sıcaklık, susuzluk ve temiz olmayan yaşam koşulları nedeniyle yeterli beslenemeyen Afrika insanı oldukça genç yaşlarda katarakt nedeniyle görme yetisini yitirmeye başlamaktadır. Üstelik yoksul Afrika ülkelerinde özellikle merkezden uzak kırsal yerleşimlerde tedavi ekipmanlarının ve göz doktorlarının bulunmaması nedeniyle katarakt hastası binlerce insan tedavi imkânlarından mahrum kalmaktadır.

Tedavisi kolay olan ve gelişmiş ülkelerde yaşlılığa bağlı ortaya çıkabilen katarakt, Afrika’da yokluk, açlık ve yoksulluğun getirdiği yaşam koşullarından kaynaklanmakta ve çok genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Katarakt hastalığının Afrika’da yaygın olarak görülmesinin başlıca sebepleri ise;

 • Yetersiz ve sağlıksız beslenme,
 • Vitamin eksikliği,
 • Temiz olmayan su tüketimi,
 • Göze isabet eden çöl kumları ve ultraviyole ışınlar,
 • Sağlık merkezi ve tedavi imkânlarının yokluğudur.

KATARAKT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Katarakt tedavisi cerrahi olup, ilaç tedavisi ile önlenemez. Katarakt ameliyatı dışında bir tedavi yöntemi mümkün değildir. Özellikle hastanın görme yeteneği azalmışsa veya katarakt nedeniyle gözde iltihap oluşmuşsa hastanın derhal ameliyat edilerek tedavi olması gerekmektedir. Aksi hâlde hastanın görme yeteneği tamamen ortadan kalkmaktadır. Katarakt ameliyatı ile katarakt alınıp yerine suni bir göz içi merceği yerleştirilir. Katarakt ameliyatı yalnızca 15 dakika sürmekte olup, hastanın günlük işlerine kolayca devam edebileceği bir tedavi yöntemidir.

Katarakt nedir?

AFRİKA’DA TEDAVİ EDİLMEYEN BİNLERCE KATARAKT HASTASININ YAŞADIĞI SIKINTILAR

Afrika ülkelerinde yaşayan 2 milyon insan hâlihazırda kataraktın tedavi edilememesi nedeniyle kör kalmışlardır. Bu sayı tüm Afrika kıtasının %2’sine tekabül etmektedir. Aynı zamanda hâlihazırda 18 milyona yakın katarakt hastası bulunmaktadır. İlaç ile tedavisi mümkün olmayan katarakt hastalığı günden güne yoksulluk ve iklim şartları nedeniyle hızla yayılmakta ve yeterli beslenemeyen Afrika insanını daha genç yaşında iken yakalamaktadır.

Saydamlığı bozulan lens yüzünden yüz binlerce yoksul katarakt hastası oldukça zorlu yaşam şartları içinde hem temiz suya ve gıdaya ulaşmaya çalışmakta hem de kör kalma tehlikesi ile mücadele etmektedir. Katarakt ameliyatı olamayan binlerce insan yıllar içinde tüm görme yeteneğini kaybederek kör kalmakta ve zorlu yaşam koşulları içinde ölüme terk edilmektedir.

Oysaki basit bir operasyon ile kataraktın ortadan kaldırılabileceği düşünüldüğünde mazlum Afrika insanını bu imkânlardan mahrum bırakarak karanlığa mahkum etmek biz WEFA gönüllülerinin ve sizlerin vicdanını kanatacaktır.

KATARAKT PROJEMİZİN AMACI

WEFA Uluslararası İnsanı Yardım Organizasyonu olarak “Siz Görürseniz Onlar da Görecek” sloganı ile hayata geçirdiğimiz Katarakt projemizle Asya ve Afrika’da katarakt hastası olan binlerce insana ışık oluyoruz. Siz hayırseverlerimizin desteği ile katarakt ameliyatı için gerekli tıbbi ekipmanları, yetersizlik nedeniyle temin edemeyen sağlık merkezlerine ulaştırıyor ve ameliyat gereksinimi olan hastalarımızı önceliğine göre sıraya yerleştiriyoruz.

WEFA yalnızca katarakt ameliyatı için gerekli teknik ekipmanı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda gönüllü doktorlarımızın desteğiyle göz doktorlarının bulunmadığı merkezden uzak kırsal bölgelere ulaşıyor ve steril ortamlar temin ederek katarakt ameliyatının gerçekleştirilmesini sağlıyor. Proje kapsamında siz hayırseverlerimizin de desteği ile 100 bine yakın katarakt hastasına ulaşmayı ve onların gözlerine ışık olmayı hedefliyoruz.

Katarakt nedir?

SİZ DE KATARAKT PROJEMİZE DESTEK OLUN; GÖRMEYEN GÖZLERE IŞIK OLUN

Katarakt nedir?

Afrika kıtasının olumsuz şartlarından etkilenerek gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan insanlara WEFA aracılığıyla güvenilir bir şekilde sizler de yardımlarınızı ulaştırabilir ve birçok kişinin gözlerinin açılmasına vesile olabilirsiniz. Tedavisi oldukça kısa ve kolay olan katarakt ameliyatını yokluk nedeniyle gerçekleştirilemeyen, aralarında küçük çocukların da olduğu binlerce hastaya ulaşabilir ve gözlerine ışık olabiliriz.

Bir katarakt ameliyatı bedelinden az olan bağışlarınızı katarakt projemiz için ayrılmış bağış havuzunda toplayarak, operasyonlar için gerekli tıbbi ekipmanları sağlayabilirsiniz. Ayrıca WEFA ile iletişime geçerek bir katarakt ameliyatı bedelini WEFA’ya ulaştırabilirsiniz.

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu olarak, Afrika’da binlerce mazlum insanı karanlıktan kurtarmak için siz hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz. Ameliyat edilmeyi bekleyen binlerce hasta için sizler de bağış yapın. Unutmayalım ki ‘Siz Görürseniz Onlar da Görecek’

Katarakt hakkında sorular ve cevapları.