KADİR GECESİ

Kadir gecesi; Kur’ân-ı Kerîm’in Cebrâil (a.s.) aracılığı ile indirilmeye başlandığı ilk günü ifade eder. Arapçada “Laylat al-Qadr” olan bu mübarek gece Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen tek gecedir.

“Kadr” Arapçada “hüküm, takdir, ululuk ve şeref” anlamına gelmekte olup 23 senede indirilen Kur’ân’ı Kerîm’in indirilmeye başlandığı gecenin hüküm, takdir ve bin aydan daha ulu bir ay olduğuna işaret eder.

kadir gecesi
kadir gecesi

KADR SURESİ

“Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrâil (a.s.) veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de buyurduğu gibi Kim inanarak ve sırf Allah rızası için Kadir Gecesinde kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (Buharî, iman, 1/15) Bu yüzden Cebrâil (a.s.) dahil tüm meleklerin birer birer indiği Kadir Gecesinde, tan yeri ağarıncaya kadar yapılan dualar ve edilen tövbeler kabul oluyor ve Yüce Allah’ın bereketi tüm dünyayı kuşatıyor.

Kadir gecesi öyle kutsal öyle anlamlı ki, Müslümanların kısa ömürlerinde daha çok hayırlı amele ulaşmaları için indirilmiştir. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün sahabîlere İsrailoğullarından 4 kişinin hiç günah işlemeksizin 80 yıl ibadet ettiklerini anlatınca sahabîler hayrete düştü. Ardından Cebrâil (a.s.) geldi ve “Ya Muhammed! Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir. İşte bu senin ve ümmetinin hayran olduğu şeyden daha hayırlıdır.”

Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kutsal Kadir gecesi diğer gecelerin üstünde tutularak bin aya denk sayılmış ve bizlere daha çok amele ulaşma imkânı sunulmuştur.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur’ân-ı Kerîm’in Kadir gecesi indirilmeye başlandığı ve Kadir gecesinin Ramazan ayı içerisinde yer aldığına şüphe yoktur. Ancak Kadir gecesinin Ramazan ayında hangi güne denk geldiğine dair kesin bir bilgi yoktur.

Her ne kadar 27. gecesinin Kadir gecesi olduğu yönünde rivayetler bulunsa da bu kutsal gecenin Ramazan’ın kaçıncı gününe geldiği gizli tutulmuştur. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: “Kadir gecesini Ramazan ayının son on günü içinde arayınız.”

Nitekim Kadir gecesinin hangi güne tam olarak denk geldiğinin bildirilmemesinin de bir hikmeti vardır. Böylece İslam âlemi mübarek Ramazan ayında özellikle de son on günü içerisinde Kadir gecesinin varlığını unutmayarak ve faziletlerle dolu bu mübarek geceyi hatırlayarak ibadetlerine devam edecekler.

KADİR GECESİ İBADETLERİ

Allah Rasulü buyurur ki : “Kim inanarak ve sırf Allah rızası için Kadir Gecesinde kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (Buharî, iman, 1/15) Demek ki, bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmenin ilk şartı uyumamaktır.

Ardından Kadir gecesi namaz kılmak, Kur’an okumak, tefekkürde bulunmak ve dua etmek Allah Rasulü’nün de yerine getirdiği sünnetlerdendir. Ayrıca bu gece yapılacak en güzel duanın bağışlanma duası olduğu da vurgulanır. Bu yüzden Ramazan ayında diğer tüm günlerden daha gayretli dua etmek ve ibadet etmek bu müstesna gecenin anlamını yaşatır.

Kadir Gecesini Peygamber Efendimiz (s.a.v.) eda ettiği gibi; dua ile faziletini anlayarak Allah’tan bağışlanma dileyerek ihya etmek gerekir.

“Allahümme inneke afüvvun tuhibbül-afve fa`fü-annî: Allah`ım, Sen çok bağışlayıcisin, affı seversin, beni bağışla.” (Müsned, VI/182)

ONLİNE BAĞIŞ kısmından bağış yapabilmek için

TIKLAYINIZ.
TIKLAYINIZ.