T.C. Viyana Büyükelçiliği ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliği ve davetiyle tertip edilen “İnsani Yardım Çalışması Yapan Kurumlar ile Tanışma ve İstişare Toplantısı” Viyana Büyükelçiliği’nde gerçekleşti. Ev sahipliğini T.C. Viyana Büyükelçisi Sayın Ozan Ceyhun ve WEFA Genel Başkanı Sayın H. Musab Aydın’ın üstlendikleri toplantıya, dünya çapında ve Avusturya’da da insani yardım alanında faaliyet göstermekte olan WEFA Avusturya, ATİB, UID Avusturya, İHH Avusturya, Avusturya Türk Federasyonu gibi kurumların ve yaklaşık 20 STK’nın temsilcileri katılım sağladı. T.C. Viyana Büyükelçisi Sayın Ozan Ceyhun beyefendi açılış konuşmasını gerçekleştirirken toplantı, WEFA Genel Başkanı H. Musab Aydın’ın sunumu ile devam etti. İnsani yardım çalışmalarının koordinasyonu, tecrübe ve bilgi paylaşımı, fikir alışverişi ve kapasite geliştirme gibi alanlarda iyi ve faydalı örnekler ışığında çalışmalar yürütmek, insani yardım çalışmalarında belirli standartların uygulanması noktasında eğitimler ve faaliyetler organize etmek üzere bir platform oluşturulması ve platformun “Avusturya İnsani Yardım Platformu” (AVİYAP) adını alması kararlaştırıldı.