Akika Kurbanı

AKİKA KURBANI NEDİR VE DİNİ HÜKMÜ NEDİR

Akika kurbanı, Allah’ın bizlere en güzel hediyesi olan evlat duygusuna binaen duyduğumuz şükrün göstergesidir. Kurban, Allah’a yaklaşmaya vesiledir. Akika ise, Arapça’da “yeni doğan çocuğun başındaki saç” manasına gelmektedir. Akika kurbanı ise çocuğun doğduğu günden itibaren yedinci gününde başındaki tüyler tıraş edilip, çocuğun adı konduktan sonra Allah Teâlâ’ya şükür için kesilen kurbandır.

Akika kurbanı, çocukları özellikle belalardan ve hastalıklardan korur. Ebeveynler, çocuk doğduktan sonra akika kurbanı keseceğine dair niyet etmişse, artık o akika kurbanının kesilmesi gerekir.  Akika kurbanı bu durumda hem şükrün göstergesi hem de çocuğun manevi hayatının sigortası olur. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in “Çocukla beraber akika vardır. Artık ondan yana, onun için akika kesiniz. Eza ve cefayı ondan kaldırınız.” buyurduğu rivayet edilir.

Hz. Ayşe validemizin rivayetine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) torunları Hasan ile Hüseyin’in doğumlarının yedinci günü akika kurbanlarını kesmiş ve adlarını koymuştur. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI/401)

AKİKA KURBANININ KESİLMESİ SÜNNET MİDİR?

Şafii, Hanbeli ve Milikiler akika kurbanının kesilmesinin sünnet olduğunu, Hanifeler ise mendup olduğunu belirtmektedir. Buna göre akika kurbanı kesmemek günah olmaz ve maddi durumu iyi olmayanların da kesmesi gerekmez. Ancak Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de torunları için akika kurbanı kesmiş ve akika kurbanının kesilmesinin Allah katında önemli olduğunu bildirmiştir.

Akika kurbanının kız çocukları ve erkek çocukları için birer tane kesilmesi yeterlidir.  “Resulullah (s.a.v.) torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için, akika olarak birer koyun kurban etti. (Ebû Davûd, Edahi 21, 2841) 

AKİKA KURBANI NE ZAMAN KESİLMELİDİR

Akika kurbanının çocuğun doğumundan itibaren buluğ çağına kadar kesilmesi mümkündür. Ancak çocuk doğumundan itibaren yedinci günü kesilmesi daha münasiptir. Nitekim çocuğun doğduğu günü takip eden yedinci gün saçı tıraş edilerek çocuğun kulağına ismi okunmalıdır. Aynı gün akika kurbanının kesilmesi ve çocuğun saçının ağırlığınca sadaka verilmesi daha faziletli kabul edilmektedir. (İbn Rüşd, Bidâyetü‟l-Müctehid, Mısır, 1975, I, 462-463).

AKİKA KURBANINDA ARANAN ŞARTLAR

 Akika kurbanı için kesilecek hayvanın tek veya iki gözünün kör olmaması, kulaklarının kesik olmaması, boynuzlarından birisinin veya ikisinin kökünden kırılmış olmaması lazım gelir. Ayrıca yaratılıştan kulak veya kuyruğu olmayan bir hayvan olmamalıdır.

AKİKA KURBANI BAĞIŞ OLUR MU

Akika kurbanınızı evde pişirip kendiniz tüketebildiğiniz gibi ihtyaç sahiplerine de dağıtabilirsiniz. Belirtilmelidir ki , akika kurbanının ihtiyaç sahiplerine dağıtılması daha faziletlidir. Özellikle yardıma muhtaç kişilerle akikanın paylaşılmasının ve ihtiyaç sahiplerinin evlerinde de akikanın pişmesinin sevabı daha önemlidir.

Akika ile bir ihtiyaç sahibine akika bedelinin sadaka olarak verilmesi akika kesmenin yerine geçmez. Bu durumda çocuğun doğumuna şükür amacıyla yalnızca sadaka verilmiş olunur. Akika kurbanının kesilmesi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla aracı hayır kurumlarından yardım alınması mümkündür.

AKİKA KURBANI NASIL KESİLMELİDİR

Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, çocuğun sıhhat ve selameti için akika kurbanının kesiminde kemikleri kırılmaz ve eklem yerlerinden ayrılarak pişirilir. Diğer mezhep alimlerine göre ise, bilakis kemiklerinin kırılarak pişirilmesi daha makbul olup, kırılması ile beşerî hırsların kırılmasına ve çocuğun beşerî hırslardan arındırılmasını temsil eder.

Hz. Peygamber (s.a.v.) akika kurbanının kesilmesi sırasında bir örf olarak başa kan sürülmesi adetini yasaklamış, (Ebu Davud, Edahi, 20) kesilen saçların ağırlığınca altın veya gümüşün sadaka olarak dağıtılmasını emretmiştir. Bu sadakanın amacı çocuğun İslami hayatı ve sıhhatli yaşamı olması amacıyladır ve sadakanın miktarı, sadakayı verecek ailenin durumuna göre tayin olunur. Her halükarda bu sadaka ile verilen miktar bir muhtacın bir ihtiyacını karşılayabilmelidir.

AKİKA KURBAN BAĞIŞI

AKİKA KURBANI KESİLMESİ AMACIYLA BAĞIŞLARINIZI WEFA ARACILIĞI İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu olarak her ay düzenli bir şekilde kestiğimiz akika kurbanlarını dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bilhassa yoksullukla, açlıkla mücadele eden insanların yoğun olduğu ülkeleri tercih ediyor ve akika kurbanlarınızı dinî vecibelere uygun şekilde kesip muhtaçlara dağıtıyoruz. Yalnızca 2019 yılı içinde WEFA, 12 ülkede 2.340 hisse adak, şükür ve akika kurbanı yardımları ile mazlum ve mağdurlara ulaştırılmıştır.

Sizler de akika kurbanı bağışlarınızı WEFA aracılığıyla muhtaçlara ulaştırabilirsiniz. Akika kurbanlarınızı WEFA aracılığıyla küçükbaş akika kurbanı alarak kestirebileceğiniz gibi akika kurbanınız için büyükbaş üzerinden hisse de alabilirsiniz. 

Akika kurbanı kestirmek isteyen hayırseverler  wefa.org sayfası üzerinden online bağış yapabilecekleri gibi +49 221 880 64 80 numaralı telefonu arayarak Tele-Bağış yoluyla da bağışlarını gerçekleştirebilirler.

ONLİNE BAĞIŞ kısmından bağış yapabilmek için

TIKLAYINIZ.
TIKLAYINIZ.