GELİN MAZLUMLARI BİRLİKTE SEVİNDİRELİM!

Hayrı yapan ve hayırdan istifade edeni bir araya getiren WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, kurban çalışmalarını üç kıtada sürdürerek yoksul ve muhtacı gözetmektedir. Kurumumuz bünyesinde adak, akîka, şükür kurbanı şeklinde tasnif edilen kurban bağışları, yılın her döneminde kabul edilmekte olup belirli aralıklarla kesilmektedir. Adak, şükür ya da akîka kurbanı kestirmek isteyen bağışçılar, kurumumuzla irtibata geçerek bağışlarını gerçekleştirebilirler. WEFA olarak bugüne dek dünyanın pek çok ülkesinde kurban çalışmaları yürüttük. Adak, akîka ve şükür kurbanına ilişkin çalışmalarımızı Arnavutluk, Bangladeş, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Kenya, Keşmir, Kuzey Makedonya, Lübnan, Madagaskar, Moğolistan, Nepal, Ruanda, Rusya, Sri Lanka, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Türkiye, Zimbabve’de yoğunlaştırdık ve bağışladığınız kurbanlarla muhtaç ve yoksulun sofralarını şenlendirdik.

ADAK, AKîKA, ŞÜKÜR KURBANI BAĞIŞI

TIKLAYINIZ.
TIKLAYINIZ.

ADAK KURBANI NE DEMEKTİR?

Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kurban kesmesi gerekir. Kur’ân-ı Kerîm’de, verilen sözde durulması, ahde ve akitlere bağlı kalınması emredilmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) de Allah’a itaat kabilinden adakların yerine getirilmesini istemiştir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, anne, baba, dede ve nineleri ile çocukları ve torunları yiyemez.

AKİKA KURBANI NE DEMEKTİR ?

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akîka” kurbanı denir. Akîka kurbanı kesmek sünnettir. İbn Abbas’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) için birer akîka kurbanı kesmiştir. Akîka kurbanı çocuğun doğumundan itibaren bulûğ çağına kadarki süre içerisinde kesilebilir; ancak doğumun yedinci gününde kesilmesi daha faziletlidir.

Adak, Akika, Şükür Kurbanı
Adak, Akika, Şükür Kurbanı

ŞÜKÜR KURBANI NE DEMEKTİR?

Şükür kurbanı herhangi bir vesileyle Allah’a şükretmek için kesilen kurbandır. Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete kavuşması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir.