WEFA Arakanlı mültecilerle

WEFA yüz binlerce insanın yaşam mücadelesi verdiği Arakan mülteci kamplarında... [...]