18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın bir açıklama yaptı. İnsan onuruna yakışır bir hayat sürmek için ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların yaşadığı trajediye şahitlik ediyoruz.” diyen Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göç, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Siyasi istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar, iç savaşlar, etnik çatışmalar, insan hakları ihlali ve can güvenliği korkusu milyonlarca insanın ülkesini terk etmesine ve göç yoluna düşmesine neden olmaktadır. Zorlu mücadelenin sonunda vardıkları ülkelerde farklı sıkıntılarla karşılaşan göçmenler için hayat çok da kolay olmamaktadır. Evlerini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin yarısından fazlasını maalesef 18 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Öte yandan milyonlarca göçmen Avrupa’ya doğru çıktığı umut yolculuğunu ne yazık ki tamamlayamamaktadır.

Her yıl 18 Aralık’ta idrak edilen Uluslararası Göçmenler Günü, göçmenlerin yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bu vesileyle dünyadaki tüm göçmenlerin bu özel gününü kutlar, bir an önce insan onuruna yakışır bir hayata kavuşmalarını dilerim.”