Çalışma İlkeleri

waisenkinder

 • Emaneti en uygun şekilde; yerinde, zamanında ve bağışçıların iradesine uygun olarak kullanmak
 • Sadece bir çevrenin değil, tüm insanlığın ortak değeri olarak hareket etmek
 • Yardımları hızlı, titiz ve güvenilir bir şekilde muhtaçlara ulaştırmak

WEFA Çalışma İlkeleri1

 • Yardım yaparken herhangi bir beklenti içinde olmamak
 • Ayırım yapmadan ihtiyacı olan herkese yardım etmek
 • Yardımın kalıcı ve çözüme odaklı olmasını sağlamak
 • Herhangi bir grup veya cemaate bağlı olmamak

WEFA Çalışma İlkeleri2

 • Yardım edene ve yardım edilene saygı duymak
 • Hukuka uygun ve şeffaf çalışma yapmak
 • Ahlâklı, adil, sorumlu ve duyarlı olmak
 • Politik faaliyette bulunmamak
 • Her türlü israftan kaçınmak
 • Markayı ya da ismi değil, hizmeti; iyilik ve yardımı öne çıkarmak

Çalışma Alanları

WEFA Çalışma Alanları1

 • Ramazan, Kurban, Zekât, Yetim Sponsorluğu, Yetimhane, Su Kuyusu, Gelir Temini Projeleri
 • Katarakt Ameliyatları, Sağlık Ocakları, Sağlık Taramaları

WEFA Çalışma Alanları2

 • Gönüllü Çalışmaları
 • Eğitim Yardımları
 • Sağlık Yardımları

WEFA Çalışma Alanları3

 • Sosyal Yardımlar
 • Yerel Faaliyetler
 • Acil Yardımlar